חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

וועדה הומניטרית בסיעוד

שינוי בנוהל הוועדה המייעצת להארכת רישיונות של

עובדים זרים בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים

העסקת עובדים זרים הממתינים לאישור הוועדה המייעצת להארכת רישיונות של עובדים זרים בענף הסיעוד

ניתן להעסיק עובד זר הממתין להחלטת הוועדה המייעצת רק לאחר קבלת אישור ממרכזת הוועדה על קבלת הבקשה – ההעסקה יכולה להתחיל טרם אישרה הוועדה או לא אישרה את הבקשה אלא מספיק לעת זאת אישור על כך שהבקשה הוגשה.

האישור הינו מכתב רשמי מהוועדה ההומניטרית אשר מאשר כי אכן הבקשה הוגשה ותשובה סופית תתקבל בדואר.

התקנות שתוקנו כוללות:

1. הארכת רישיון העבודה – התקנות קובעות את הארכת רישיון העבודה של אלפי עובדים זרים בסיעוד, שעדיין מטפלים בחולים ובקשישים סיעודיים, זאת עד תום העסקתם על-ידי המטופלים ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף הקבועים בחוק:

  • העובד הזר נכנס לישראל לראשונה באמצעות אשרה לתחום הסיעוד.
  • המטופל עבורו מוגשת הבקשה רשאי להעסיק עובד זר לסיעוד.
  • המטופל המבקש אינו שוהה במוסד אשר ניתנים בו שירותי סיעוד (לפי תנאי ההיתרים להעסקת עובדים זרים – לא ניתן להעסיק עובד זר לסיעוד במוסד סיעודי בו ניתנים שירותי סיעוד על ידי עובדים ישראלים.
  • השר לא קיבל החלטה בעבר להתיר את העסקתו של העובד הזר אצל מטופל אחר .
  • הבקשה לא נדחתה בעבר על ידי השר, בהחלטה מנומקת פרטנית.
  • הבקשה לא נדחתה על הסף מחמת אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק ובנוהל.
  • הקשר הטיפולי הנטען בין המבקש לבין המטפל הזר לא הופסק בעקבות יציאתו ושהייתו של העובד הזר בחו"ל במשך תקופה העולה על 3 חודשים.
  • העובד המבוקש עומד בכל יתר התנאים הרגילים לעבודה בישראל.

במשרד מחדדים כי לגבי כל בקשה העומדת במכלול התנאים שצוינו – יהא על המטופל והעובד הזר להירשם ברישומי רשות האוכלוסין וההגירה בתוך 60 ימים מיום ההודעה בדבר אישור הנהלים החדשים. הודעה בדבר נוהל הרישום תשלח לכל המטופלים ותפורסם באתר רשות ההגירה והאוכלוסין ובכלי התקשורת השונים.

 

2. הגבלת אזורים שמותר לעבוד בהם – לכל עובד סיעוד זר ייקבעו אזורים בישראל בהם הוא רשאי לעבוד, בהתאם לאזור מגוריו של המטופל הסיעודי אצלו הוא זומן לעבודה: תל אביב, מרכז או פריפריה. במשרד מציינים כי מדובר בכ-10 אלף אשרות בכל אזור.

 עוד מציינים, כי ההגבלות האזוריות על מעברי העובדים יוסברו קודם להגעתם ויקבעו ברישיונות העבודה שניתנים עם הגעתם. אם העובדים נמצאים כבר בישראל – ההגבלות יקבעו בהתאם לאזור המגורים של המעסיק הנוכחי, ואם העובד אינו מועסק ביום תחילת התקנות אך שוהה כדין בישראל – הן ייקבעו לפי אזור המגורים של המטופל הקודם אצלו הועסק. עובד זר שיעבוד שלא בהתאם לאזור שנקבע לו, יורחק מישראל לאחר שימוע.

3. הגבלות על מעבר בין מעסיקים – עובד זר בסיעוד, המחליף את עבודתו לעתים תכופות (לפחות 3 פעמים במשך שנתיים) ולא בשל פטירת המטופל, פיטורים או מעבר המטופל למוסד – יוזמן לבירור מנהלי ברשות ההגירה בו תיבדק סיבת המעברים. אם ימצא כי העובד מנצל לרעה את רישיון העבודה שניתן לו – הוא יורחק מישראל.

השר סער מסר כי "כל מי שהתמודד עם בן משפחה הזקוק למטפל סיעודי מכיר ויודע עד כמה חשוב הקשר בין המטופל למטפל וכן מקצועיותו ומסירותו של המטפל. בהחלטה זו אנו מסדירים את הישארותם בארץ של אותם מטפלים סיעודיים ונותנים מענה לצורכיהם של המטופלים ובני משפחותיהם".

סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום, ציינה כי "התקנות והנהלים החדשים הם חלק מרפורמה מקיפה בתחום הסיעוד ובאים לפתור מצוקות אשר נוצרו במהלך השנים אצל מי שנזקק לשירות הסיעודי והן אצל העובדים הזרים בתחום זה. אני בטוחה כי ההסדרה המוצעת תקל באופן משמעותי על אזרחי מדינת ישראל אשר מוצאים עצמם לעיתים חסרי אונים בנושא רגיש – הטיפול הסיעודי ביקיריהם".

לידיעתכם שר הפנים החליט להאריך את התקופות שנקבעו לסיום הסדרת מעמד העובדים הזרים לסיעוד שהמשך העסקתם הוארך באופן חריג על ידו בבקשות חריגות שהוגשו לוועדה ההומניטרית עד ליום 12.1.2014.

בהתאם להחלטת השר, המועד האחרון להארכת רישיונות העבודה של העובדים אשר המשך העסקתם אושרה לפי ההחלטה, הייתה עד סוף חודש אפריל 2014, ואילו כעת בשל עומס בקשות ותקופת החגים המועד האחרון שנקבע על ידי השר להסדיר את מעמד העובדים ברישומי מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה הינו 31.05.2014. (מדובר בעובדים שלגביהם הוגשו בקשות לוועדה עד ליום 12.01.14).

 

היחסים בין המעסיק למטפלו

Ynet

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.