חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדריך העסקת מטפלת סיעודית, עובד/ת משק ועוד

מעסיקים מטפלת סיעודית זרה או ישראלית? עובדת ניקיון או כל עזרה אחרת בבית?

חוקי העבודה חלים גם עליכם המעסיקים הפרטיים!

תחילת העסקה


שלב ראשון – חתימה על חוזה/הסכם עבודה
חל איסור על פי חוק להעסיק ללא הסכם עבודה בתוקף. לכן, עם מציאת העובדת המתאימה (מטפלת סיעודית, מנקה ועוד) עליכם לערוך חוזה העסקה מסודר המגן על שני הצדדים במקרה של פיטורין/התפטרות, ומעגן יחסי עובד-מעביד כחוק.

חוזה העבודה ביניכם, המעסיקים, לבין העובד – אמור להגן עליכם ולמנוע דרישות עתידיות ותביעות מיותרות. על החוזה להיות מעודכן בהתאם לשינויים בחוק, בהתאם לתנאי העבודה הנדרשים, ולכלול את השכר והתנאים שסוכמו.

חוזה העסקה סטנדרטי ניתן למצוא ברשת. דעו כי לכל חוזה ניתן להוסיף סעיפים בהסכמה הדדית, כל עוד חתומים שני הצדדים.


שלב שני – פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי
כל מעסיק חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק לראשונה, ולהודיע על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת במשק בית. את הטופס ניתן להוריד באמצעות באתר המוסד לביטוח לאומי או לקבל באחד מהסניפים.

על גבי הטופס יש לציין את פרטי עוזרי הבית / המטפלים הסיעודיים, כולל שם ומספר תעודת הזהות שלהם באתר המוסד לביטוח לאומי. רישום העוזרים בביטוח לאומי מבטיח את זכויותיהם במקרה של תאונת עבודה, דמי לידה, פנסיית שאירים, דמי אבטלה וקצבת זקנה.

הפרשות ביטוח לאומי מצד מעסיק – 2% לעובד זר 5.25% לעובד ישראלי (ועוד 2% מצד העובד הישראלי – סך הכול 7.25% מהשכר).


שלב שלישי  – מעקב, רישום וחיסכון לתנאים סוציאליים לעובד
חוקי העבודה במשק הישראלי חלים על כלל המעסיקים; גם על מעסיקי עובדת משק בית או מטפלת סיעודית – וגם אם היא מועסקת רק פעם בשבועיים.


מחפשים מטפלת סיעודית צמודה? פנו אלינו לקבלת ייעוץ והתאמה >

השמת מטפלות סיעודיות

ימי חופשה לעובדים במשק בית / למטפלי סיעוד

זכאות העובד לחופשה השנתית נקבעת לפי מספר הימים אותם עבד העובד בפועל באותה שנה, ולא על פי היקף משרתו. לדוגמה – אם עבד העובד 200 ימים בשנה ומעלה, הרי שזכאותו זהה לעובד העובד במשרה מלאה, כלומר 1.16 ימי חופשה בחודש בכל אחת מ-5 שנות העסקה הראשונות (עולה עם הוותק).

אם עבד פחות מ-200 ימים בשנה, החישוב הינו יחסי וייעשה באופן הבא:

מספר ימי החופשה המגיעים לעובד במשרה מלאה לפי ותק כפול מספר ימי העבודה בפועל – לחלק ל-200

חשוב לדעת כי אין לפדות ימי חופשה במהלך העסקה אלא רק בסופה!

רשימת הזכאות המלאה לפי העסקה במשרה מלאה

ימי הבראה לעובדי משק בית / מטפלים סיעודיים

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק. התעריף ליום הבראה (נכון ליולי 2023) הוא 418 שקל ליום (משתנה מדי פעם, יש לוודא מחדש בכל שנה). לעובד שעתי/יומי יחושבו דמי ההבראה לפי היקף המשרה.

לחישוב היקף המשרה עליכם לחשב את שעות העבודה החודשיות בפועל לחלק ל-182 שעות של משרה מלאה כפול 100

לרשימת הזכאות המלאה לפי העסקה במשרה מלאה

ימי חג לעובד/ת משק בית מטפל/ת סיעודי/ת

עובד זכאי ל-9 ימי חג קבועים הנקבעים בתחילת העסקה. עובד משק בית לרוב הינו עובד שעתי, וככזה זכאי לתשלום רק החל מהחודש הרביעי להעסקתו.

העובד זכאי לתשלום עבור יום חג רק במידה ויום עבודתו נופל על יום חג, גם כשלא עובד. במידה ועובד ביום חגו, יש לשלם לו שכר רגיל ועוד תוספת של 150%.

לגבי עובד זר סיעודי תעריף עבודה ביום חג השתנה לפי פסיקת בית משפט. לפרטים לחץ כאן

ימי מחלה למטפלת סיעודית / עובדת משק בית

עובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה בהצגת אישור רפואי, עד למקסימום צבירה של 90 יום.

  • עבור היום הראשון למחלה אין משלמים כלל.
  • בעבור ימי המחלה השני והשלישי זכאים לקבל 50% מסך השכר היומי.
  • החל מהיום הרביעי למחלה ואילך – 100% שכר.

הימים נספרים ברצף; כלומר אם לעובדת אישור רפואי עבור שבועיים ויום עבודתה הוא ביום החמישי לספירת ימי המחלה – אז יש לשלם לה שכר של יום עבודה מלא, וכך ממשיכים בספירה.

ימי מחלה שלא מומשו במהלך העסקה נמחקים עם סיום העסקה. אין פדיון לימי מחלה.

קרן פנסיה ופיצויים לעוזרי משק בית ו/או מטפלים סיעודיים

חוק הפנסיה מחייב אתכם, כמעסיקים, ועליכם להקפיד על תשלומי הגמל והפיצויים מכוח צו הרחבה לפנסיה משנת 2008. המעסיק מחויב בהפרשות חודשיות לפנסיה לפי המתווה הבא: 6% חלק העובד, 6.5% חלק המעסיק ו-6% פיצויים.

אם העובד אינו מוכן לנכות את חלקו בפנסיה, יש להחתים אותו על מסמך כי מבקש לא לנכות את האחוזים שלו – ולהפקיד בחשבון רק את החלק שלכם (תקף לעובדים זרים בלבד).

את הכספים יש להפקיד בקופה על שם העובד/ת במידה ויש לו/ה קופה פעילה, או לפתוח קופה חדשה בבנק או בחברת הביטוח כך שתוכלו להפקיד מדי חודש את הסכומים הנדרשים בחוק. בצורה כזו תימנעו מ"הפתעות" ודרישות תשלום לכשיסתיימו יחסי עובד ומעביד.

העובדים הם שצריכים לבחור את קרן הפנסיה אליה יועברו הכספים – ואם לא יעשו זאת, האחריות מוטלת עליכם המעסיקים.

שימו לב! לא ניתן לשלם תשלומים פנסיוניים ישירות בכסף לעובד. יש להפקיד את הכסף בקופה פנסיונית / חשבון בנק ייעודי במהלך ההעסקה. הכספים הללו יהיו לרשות העובד עם תום יחסי עובד מעביד, בניכוי מס על פי חוק.

דוגמא לחישוב האחוזים להפרשות:

במידה ומשתכר עובד 200 ש"ח בשבוע, שכרו החודשי יהיה – 200*4.3 שבועות בחודש = 860 ש"ח.

מהסכום הנ"ל יש לנכות 51.6 ש"ח חלק עובד לפנסיה, ובנוסף להפריש 55.9 ש"ח חלק מעסיק לפנסיה, וכן 51.6 ש"ח לפיצויים מדי חודש.

ביטוח רפואי לעובדת סיעודית ועובד/ת משק בית

כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד, המעסיק מחויב לבצע ביטוח רפואי. במידה ומדובר בעובדת ישראלית הרי שהיא מבוטחת על ידי קופת חולים, ולכן יש רק צורך לפתוח תיק בביטוח הלאומי; זאת על מנת שתהיה מכוסה בכל מה שקשור לתאונות עבודה.

במידה והנכם מעסיקים מטפלת סיעודית / מנקה זרה, מדובר למעשה בצורת העסקה של מספר מעסיקים (כולל תאגיד העובדים הזרים) – לכן מומלץ שהעובדת תדאג לעצמה לביטוח, והמעסיק ישתתף בחלקו היחסי.

דמי נסיעות

החזר הוצאות נסיעה לעובד/ת עד תקרה של 22.60 שקל ליום עבודה.

מס הכנסה

חובת תשלום מס הכנסה חלה גם על העסקת עוזרת בית / מטפלת סיעודית; אלא שבפועל רק עבור עוזרות בית מעטות יש לשלם מס הכנסה.

הסיבה: סף המס, הסכום שמעליו חלה חובת תשלום מס הכנסה, הנו גבוה; ורוב עוזרות הבית פשוט אינן מגיעות לסף המס.

עובדת סיעודית / מנקה בהריון

חוק עבודת נשים, על כל סעיפיו, חל גם על עוזרת הבית ו/או המטפלת הסיעודית. למשל, אם העוזרת נכנסת להריון, קיימת הגבלה על פיטוריה; אם תבקשו לפטרה יהיה עליכם לבקש אישור מיוחד ממשרד הכלכלה כדי לעשות זאת.

העובדת שבה מחופשת לידה? לא ניתן לפטרה, אלא רק 60 יום לאחר ששבה לעבודה.

סיום העסקה על פי חוק

שלב ראשון – שימוע
במידה והחלטתם על סיום העסקה, ראשית יש לזמן את העובד/ת לשימוע, להסביר את סיבת הפסקת העבודה ולתת אפשרות למענה. במעמד השימוע ניתן לתת לעובד/ת את מכתב הפיטורין, עם תאריך הפסקת עבודה עתידי.

שלב שני – הודעה מוקדמת
הצד היוזם את הפסקת העבודה מחויב בהודעה מראש בכתב על הפסקת עבודה. מעסיק יכול לדרוש את עבודת העובד בזמן ההודעה המוקדמת, או לחלופין לשלם לו בגינה כחלף הודעה מוקדמת.

עובד שעזב ללא הודעה מוקדמת כחוק – יקוזזו ימי ההודעה המוקדמת בהתחשבנות האחרונה מולו.

פירוט זמני הודעה מוקדמת לעובד בשכר יומי/שעתי

שלב שלישי – שחרור קרן פנסיה ופיצויים
עם סיום יחסי עובד מעביד, זכאי העובד לכספי הפנסיה והפיצויים שנחסכו לטובתו במהלך ההעסקה, גם אם לא נעשתה צבירה בפועל.

  • לעובדים זרים שלא נעשתה עבורם צבירה, משלמים בסיום העסקה את הסכומים המיועדים.
  • לעובדים ישראלים או זרים, שנעשתה עבורם הפקדה בקופה ייעודית, יש להעביר את פרטי הקופה והמידע לגבי הסכומים שנצברו.

שחרור הכספים בניכוי מס על פי חוק.

חשוב לדעת כי קרן הפיצויים מהווה את גובה הפיצויים במקרה בו העובד/ת מתפטר; אך במקרה שפוטר על ידי המעסיק יש צורך בהשלמת ההפרש לכדי שכר חודשי אחרון (לפי ממוצע 12 החודשים טרם סיום ההעסקה) כפול מספר שנות העסקה.

שלב רביעי – תשלום יתרת התנאים הסוציאליים
במעמד סיום יחסי עובד מעביד, יש לערוך גמר חשבון בפרק זמן של שבועיים מסיום העסקה.

בנוסף לפנסיה ופיצויים, יש לשלם לעובד בגין זכויות סוציאליות שצבר ולא מימש במהלך העסקה, כמו ימי חופשה (חוק התיישנות של 3 שנים), הבראה (חוק התיישנות של 7 שנים) וימי חג שלא שולמו (חוק התיישנות של 7 שנים).

מקרים מיוחדים בהעסקת מטפלת סיעודית או עובדת משק בית

מה הדין במקרה של תאונת עבודה? העובדת נפלה בדרכה לעבודה או בבית המעסיק – מי אמור לשאת בנטל?

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה. המוסד לביטוח לאומי נותן את הכיסוי במקרה של תאונת עבודה, כיסוי שלא ניתן לרכוש אם העובדת אינה מבוטחת ומדווחת לביטוח לאומי.

מעסיק שלא יבטח את עובדת משק הבית שלו חושף עצמו לתביעה בסכומים גבוהים. בביטוח הדירה של המעסיק יש כיסוי של חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית, אך הכיסוי הוא לתביעה שמעבר לכיסוי של ביטוח לאומי.

אם אני מעסיק עובד/ת משק בית דרך חברת כוח אדם, החובות לעיל תקפים לגבי?
זו למעשה אינה העסקה בפועל, מאחר והנך קשור בחוזה מול חברת כוח האדם ולא מול העובד/ת. שכר העובד/ת והתנאים הסוציאליים משולמים במלואם על ידי החברה שמעסיקה את העובד/ת ולא על ידך, לכן לא מתקיימים כאן יחסי עובד מעביד.

חברות כוח אדם לרוב גובות תעריף גבוה יותר לשעה, וגם אינן מבטיחות זמינות לעובד/ת ספציפי/ת בכל פעם – אך חוסכות לך את ההתעסקות בהיותך מעסיק לכל דבר ועניין.

מעוניינים לדעת כמה בדיוק עליכם לשלם לעובד/ת סיעודי או משק בית?

פנו אלינו לביצוע מסמך מגן מעסיק אצל חשב שכר מומחה בתחום דיני עבודה, אשר יערוך לכם סיכום ביניים תקופתי/גמר חשבון מקצועי לעובד/ת משק בית.

מדריך עובדי משק בית

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.