שאלון לתחשיב גמר חשבון

שאלון לתחשיב גמר חשבון

יש למלא את הטופס במלואו ובסיום ללחוץ על שליחה ומעבר לתשלום.

במקרה שהחוק עמום או שישנן מחלוקות ותחום אפור מפורטות מספר דוגמאות,
אין אפשרות לפרט את כל המקרים והפסיקות. נא לקרוא בעיון.

גמר החשבון הסופי יערך על פי הנתונים שסופקו על ידך. לאחר הוצאת הטופס לחשב השכר וביצוע גמר החשבון לא נוכל לעדכן נתונים חדשים אלא בהזמנת חישוב חדש, לכן אנא הקפד על מילוי הטופס.

בשל עומס הפניות, אנו עונים על פניות או שאלות הסבר על החישוב או למילוי הטופס
באמצעות המייל בלבד: info@kav-lamaasik.co.il

בכל מחלוקת לגבי זכאות בנושאים שונים המכריע היחיד בסוגיה הוא בית הדין האזורי לעבודה כשכל הנסיבות נבחנות בפניו.
בכל שאלה או בעיה, הגורם המנחה הוא הזכותון לעובד הזר, באתר של משרד הכלכלה.
חשוב לציין כי במקרה של טיפול בבית משפט, כל מקרה ייבחן לגופו.

הסברים כלליים לטופס "בקשה לתחשיב גמר חשבון מ"קו למעסיק"

 1. חישוב גמר החשבון בינך כמעסיק לבין העובד הזר הינו על פי משרה מלאה (במקרה של העסקה בלעדית , קרי , ללא חברת סיעוד-כמעסיק שני). במידה והנך זכאי/ת לשעות סיעוד לפי חוק סיעוד, הרי העובד/ת שלך מועסק ע"י שני גורמים, את/ה וחברת הסיעוד וכל גורם ישלם לעובד/ת את חלקו. כך שהחישוב של חברת הסיעוד, עבור שעות הסיעוד יעשה ע"י חברת הסיעוד וישולם על ידה לעובד/ת.
 2. "קו למעסיק" מחשב את המגיע לעובד על פי הנתונים שיימסרו על ידך, ובהתאם לחלק שלך בהעסקה. לגבי חלקה של חברת הסיעוד- (המעסיק השני ) של העובד/ת. דע/י כי חלק החברה אינו מופיע בתחשיב.
 3. כשהעובד הזר מביא תחשיב מגורם אחר ודורש סכומים גבוהים חשוב לדעת:
  1. התביעה מתבססת על דברי העובד .
  2. תפקידו של התובע לתבוע כמה שיותר, עבור לקוחו.
 4. תחשיב גמר החשבון של "קו למעסיק" נעשה ע"י מומחה בתחום דיני עבודה ועובדים זרים בניהול ובפיקוח של חשב שכר מומחה לתחום הסיעוד והעסקת עובדים זרים בסיעוד, המכיר את החוק. את פסקי הדין , והנהלים הרלוונטיים.
 5. הערה חשובה!! בנושאים הקשורים להעסקת עובד זר בסיעוד ישנם תחומים "אפורים" הנתונים לפרשנות לכאן ולכאן. בדרך כלל בשל העובדה שהמדינה לא נתנה דעתה לכל הגורמים. ובתחומים אלו מומלץ להישען על גרסאות היועץ המשפטי של "קו למעסיק" שמפרשים לטובת המעסיק. השענות על פרשנויות אלו תבחן, אם בכלל, רק אם תהייה תביעה מצד העובד ורק אז יוחלט ע"י השופט מה הדין במקרה הנדון.
 6. יתכנו לעיתים פערים בין חישוב שנעשה ע"י העובד הזר בין חישובי חשב השכר של קו למעסיק. יודגש כי החישוב שלנו נעשה על פי חוק ודיני העבודה בישראל.
 7. המעסיק יכול לבחור להשען על החישוב שהזמין או על חישובים אחרים, בהתאם לשיקולו. מזמין החישוב אינו חייב להעביר את החישוב לגורם אחר כולל העובד.
 8. במקרה של גרסאות שונות בין מעסיק ועובד לגבי תשלומים, מומלץ למעסיק לדבוק בגרסתו ולפנות בכתב לעובד בשפה שמבין עם העתק לתאגיד/עמותה ולפרט הנימוקים.
 9. במקרה של פשרה לבסוף בין הצדדים יש להחתים את העובד על כתב ויתור תביעות עתידיות וכמובן על קבלת הכספים (דו-לשוני, מצורף לגמר החשבון).
 10. כאשר מקבלים תביעה תוכלו לבקש דחית מועד תשלום (בקשה בכתב). בנימוק שפניתם לייעוץ והחישוב כרגע בתהליך.