חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

התפטרות העובד

הפסקת העבודה מצד העובד צריכה להיות כפופה להנחיות חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות ואשר לפיו על העובד לתת למעבידו הודעה מוקדמת על כוונתו להפסיק את יחסי העבודה ביניהם.

אורך תקופת ההודעה המוקדמת מותנה בוותק העבודה של העובד אצל מעסיקו ובצורת העסקתו (אם קיבל משכורת תמורת חודש עבודה מלא או שהועסק וקיבל שכר לפי יום עבודה או לפי שעת עבודה). בכל מקרה התקופה הזאת לא תעלה על חודש ימים אחד.

בשל תלותו של המעסיק בעובד הסיעודי החוק מחריג את העובד הסיעודי משאר העובדים במשק בכל הנוגע למתן הודעה מוקדמת.

להלן טבלת זמנים להודעה מוקדמת מצד העובד (כאשר העובד מתפטר) לפי ותק עבודה:

מתחילת העבודה ועד תום 3 חודשי עבודהשבוע ימים לפחות
החל מהחודש הרביעי ועד לתום שישה חודשי עבודה14 ימים לפחות
החל מהחודש השביעי ועד לתום שנת עבודה אחת21 ימים לפחות
לאחר שנת עבודה ראשונהחודש ימים לפחות

עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

ניתן לוותר על נוכחות העובד בזמן הודעה מוקדמת אך מחויבים לשלם על התקופה כאילו עבד בה בפועל. לפי סעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות נקבע כי מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בעת תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. 

חלף הודעה מוקדמת- הלכת בית הדין הארצי לעבודה קבעה מפורשות כי מעסיק שוויתר על עבודתו בפועל של עובד שהתפטר ונתן הודעה מוקדמת להתפטרותו, מחוייב בתשלום שכר עבודתו, שכן העובד היה מוכן לעבוד, והמעסיק מנע זאת ממנו. על כן אם ויתר עליו לשלם לו חלף הודעה מוקדמת ולנתק את יחסי עובד מעביד במועד זה.

מותר לחפוף בין ימי חופשה לבין ימי הודעה מוקדמת בתנאי שלאחר הימים החופפים עדיין תיוותר יתרה של לפחות 14 יום של הודעה מוקדמת לא בחפיפה. לדוגמא העובד זכאי ל – 30 יום הודעה מוקדמת ויש לו יתרת חופשה לניצול של 14 יום יכול להוציא את העובד לחופשה בימי ההודעה המוקדמת.

בשונה מימי חופשה, אין לחפוף ימי מחלה לימי הודעה מוקדמת . תקופת המחלה אינה נכללת בתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים, וזאת בהתאם לתכליתה של ההודעה המוקדמת – חיפוש עבודה אחרת, שאותה אין העובד יכול להגשים בעת שהוא חולה. כלומר יש לבדוק כמה ימי מחלה צבורים יש לעובד (עד 90 יום) ורק לאחר מימושם תחל תקופת ההודעה המוקדמת.

תשלומים לעובד המתפטר

בעת התפטרות העובד זכאי לתשלום עבור כל הזכויות הסוציאליות שנצברו לו במהלך תקופת עבודתו, קרי שכר עבודה אחרון, ימי חופשה שלא מומשו, הבראה שטרם שולמה  וכספי הפנסיה והפיצויים שהופרשו עבורו.

במקרים מסוימים התפטרות העובד מזכה אותו גם בתשלום פיצויים גבוהים יותר –  התפטרות כדין מפוטר: 

  1. התפטרות לרגל מצב בריאותי של העובד או קרוב מדרגה ראשונה  -על העובד להוכיח במסמכים שאכן הוא מתפטר בשל מצבו הבריאותי, קרי מצבו הבריאותי מונע ממנו להמשיך ולעסוק באותה עבודה. ניתן לדרוש אישורים רפואיים מרופאים בארץ ואם יסופקו אכן זכאי העובד לפיצויי פיטורים כאילו התפטר.
  2. התפטרות בשל הרעת תנאים – כמובן שחובת ההוכחה על העובד כי אכן הורעו תנאיו והחלטת בית המשפט היא שתכריע.
  3. עובד זר או ישראלי שמעתיק מקום מגוריו למקום מרוחק ב – 40 ק"מ ממקום מגוריו הנוכחי יהיה זכאי לפיצויי פיטורין רק אם יעמוד בתקנות פיצויי פיטורין הרלוונטיות, קרי (לשם דוגמא):
  •   עובר ליישוב חקלאי.
  •   מצטרף לבן-זוג לשליחות לחו"ל.
  •   לרגל נישואין לאזרח ישראלי ומעבר מגורים ליישוב אחר בישראל בו גר בן-הזוג.
  •   עובר לעבוד במשטרה, צבא או מסודות מדינה מוכרים אחרים.

האם יש הבדל בין התפטרות לפיטורין מבחינת זכויות העובדת?

בהנחה שהעובדת אינה מוחתמת על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין אכן יהיה הבדל בגובה הפיצויים בין אם התפטרה או פוטרה. ההבדל אינו רב .

במידה והעובדת התפטרה זכאית תהיה לכספי הפיצויים שנצברו לטובתה  (גם אם לא נצברו בפועל) על פי חוק משנת 2008 מכוח רכיב הפיצויים בצו הרחבה לגמל. האחוזים להפרשה והשכר ממנו נגזרו השתנו לאורך השנים. אם תפוטר תקבל את הכספים הללו ואת ההפרש לשכר חודשי כפול מס' שנות עבודה.

בנוסף בעת התפטרות על העובדת לתת הודעה מראש לפי וותק אחרת יקוזז משכרה, ואילו בעת פיטוריה על המעסיק להודיע מראש על הפסקת העבודה או לשלם בעבור התקופה לפי וותק.

מה הזכויות המגיעות לעובדת זרה סיעוד לאחר 5 שנות עבודה שהגישה מכתב התפטרות?

העובדת זכאית לכספי הפנסיה והפיצויים שנצברו לטובתה בקופה ייעודית מידי חודש במהלך ההעסקה(גם אם לא נצברו בפועל), האחוזים להפרשות לפנסיה ופיצויים נגזרים משכר ברוטו אשר השתנה לאורך השנים כמו גם האחוזים עצמם .בנוסף זכאית תהיה ליתרת ימי חופשה והבראה במידה ועומדים לזכותה לפי וותק.

האם עובד המתפטר לפני השלמת שנת עבודה זכאי לכספי הפיצויים שנצברו לטובתו או לא?

במידה והכספים הופקדו בקופה ייעודית שייכים הם לעובד ויכול לשחררם בעזרת טופס 161 גם אם לא השלים שנת עבודה שלמה. במידה ולא נפתחה קופה ייעודית ולא הופרשו כספים בפועל הזכאות הינה רק לאחר השלמת שנת עבודה אחת לפחות.מומלץ לבצע גמר חשבון ע"י חשב שכר של הקו למעסיק בכדי למצות את כל הזכויות והתשלומים האחרונים של העובד וכדי להימנע מתביעה עתידית.

 מעוניין לשאול שאלה ? הרשם לאתר, ללא תשלום, שאל שאלה ותקבל מענה בהקדם. 

מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.

 

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.