חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיסכון פנסיוני לעובדי משק הבית

חוק הפנסיה מחייב אתכם, כמעסיקים!

לפי צו ההרחבה הפנסיוני שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי כל עובד בישראל,

בכל אחד מענפי התעסוקה, להפרשות עבור פנסיה ופיצויים מהמעסיק.

על כן, כל מעסיק במשק הישראלי ,גם אם מעסיק עובד למס' שעות בודדות בשבוע,

מחויב לפעול על פי חוק ולהפריש לפנסיה ופיצויים לעובד.

האחוזים להפרשה נכון לדצמבר 2023 עומדים על 6% משכר העובד, להוסיף על זה עוד 6.5% לפנסיה ועוד 6% לפיצויים מצדכם –  יחד 18.5% משכר העובד.

חוקי משפט העבודה, וצווי ההרחבה,  החלים על כלל המשק הנם בעלי תחולה טריטוריאלית,והם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.

החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים נוקטים במונח "עובד", ואינם מבחינים

בין עובד שטחים, עובד זר, לבין עובד אזרח/תושב ישראל.

גם אם לא נעשתה צבירה בפועל לפנסיה ופיצויים, אין זה פוטר אתכם בתור מעסיקים!

כספים אלו שייכים לעובד ויקבלם לפי הוראות החוק וניכויי מס.

מועד תחילת ההפרשות לפנסיה ופיצויים 

כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה מהיום הראשון לעבודתו וזאת לאחר שעבד שלושה חודשים בפועל.

אמנם החוק קובע כי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים לפנסיה ממקום עבודה קודם,

כלומר עובד צעיר שהשתחרר מהצבא ולא עבד קודם או עובד זר שאינו גורר אחריו קופת גמל,

דאז המעסיק מחויב להתחיל להפריש רק החל מהחודש השביעי לעבודה.

קופות ייעודיות להפקדת הכספים     

צו הרחבה לפנסיה מבדיל בין עובדים ישראלים לעובדים אשר אינם ישראליים בעניין זה.

לעובדים ישראלים, יש לפתוח קופת גמל באחת מחברות הביטוח, או לחלופין לקבל

מהעובד פרטים של קופת גמל פעילה ולהפריש אליה.

לעובד ישראלי, לא ניתן לשלם תשלומים פנסיוניים ישירות בכסף,

יש להפקיד את הכסף בקופה פנסיונית ולשחררו משם בלבד בניכוי מס לפי הוראות

החוק.

לגבי עובדים אשר אינם ישראליים, המציאות קצת שונה.

מאחר ועובדים אשר אינם ישראליים נשארים בארץ תקופה מוגבלת, כאורחים לרגע,

ולא מזדקנים בארץ כמו עובד ישראלי, חברות ביטוח רבות מסרבות לפתוח קרנות

פנסיה.

לכן לעובדים זרים, ניתן לפתוח חשבון בנק ייעודי נושא רווחים או ריבית/הצמדה

או קופת חיסכון באחד מהבנקים לצרכי פנסיה ופיצויים.

רצוי להוסיף לחשבון בסוגריים את שם העובד אולם לעובד לא יכולים להיות זכויות ניהול

כלשהם בחשבון.

כיוון שפנסיה היא חיסכון לטווח ארוך, ההפרשות עבור עובדים זרים יוכנסו לקרן שאינה

פנסיונית, אותה יוכלו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם בישראל

או עם סיום יחסי  עובד -מעביד.

ניכוי חלק העובד 

גם כאן עושה הצו הבדלה בין עובד ישראלי לעובד אשר אינו ישראלי.

סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 קובע כי ניתן לנכות משכרו של עובד

תשלומים שוטפים לקופת גמל , נכון להיום 6% משכר ברוטו.

לעובד ישראלי , גם לעובד משק בית, אין את הבחירה באם לנכות את חלקו לפנסיה או

לא, הוא מחויב על פי חוק, יחד עם זאת , לגבי עובד משק בית שעתי יש לקבוע עמו שכר ברוטו לשעה אשר כולל את ניכוי חלקו לפנסיה. רק כך תוכלו לנכות מהשכר את חלקו.

לעובד אשר אינו ישראלי , מאחר ונכון להיום אין הסדרה של הפקדת כספי הפיקדון

עבור העובד הזר בקופות גמל, המעסיק אינו מחויב לנכות את חלקו של העובד

ולהעביר לחסכון כאמור לעיל, אלא ניתנת לעובד הבחירה באם לנכות את חלקו או לא.

במידה ובוחר שלא לנכות את חלקו יש להחתימו על מסמך המעגן זאת בכתב,

וזאת על מנת למנוע דרישות עתידיות להשבת כספים ששולמו כבר.

שחרור הכספים לטובת העובד

סכום הכסף שנצבר לטובת פנסיה ופיצויים לעובד שייכים לעובד גם הינו ישראלי או זר.

אך גם כאן ישנם הבדלים לשחרור הכספים בין עובד זר לישראלי.

עובד ישראלי אמור להמשיך ולחסוך לזקנה ולא לפתוח קרנות פנסיה ופיצויים במהלך

שנות עבודתו.

ואם יבקש העובד לשחרר את הכספים לפני מועד שחרורם יחויב העובד במס גבוה

לפי הוראות החוק.

לגבי העובדים הזרים, ההתנהלות קצת שונה,

שוב זה נובע מהעובדה כי אין הסדרה לכל נושא הפנסיה בקרב העובדים הזרים.

לכן עובד זר, אשר נעשתה לטובתו קופת חסכון או חסכון אחר לטובת פנסיה ופיצויים,

יכול לשחרר את הכספים או עם עזיבתו את הארץ או עם סיום העסקתו,

הקודם מבין השניים.

אם כן נעשה חיסכון בחברה מוסדרת, גם כאן יחויב העובד בתשלום מס כחוק.

עובד בגיל פרישה

כל עוד העובד לא פרש לגמלאות , גם אם עבר את הגיל הקבוע בחוק,

כמובן שיש חובה להפריש בעבורו לפנסיה.

ההסבר לכך שהרי הוא עדיין לא מקבל פנסיה, והעסקה כעת בעלת השפעה

על גובה הפנסיה שיקבל לכשיפרוש.

כלומר מאחר וממשיך לעבוד ולא משך את קופת הפנסיה יש להמשיך ולהפריש לקרן פנסיה.

אך עובד שיצא לגמלאות, וכבר מקבל פנסיה , אינו זכאי לחסכון זה, אלא רק לפיצויים .

באשר לפיצויים אם יתפטר כמובן שזכאי לפיצויים מלאים, בעילת גיל זקנה,

הפיצויים יהיו פטורים ממס.

למה זה חשוב?

ראשית כי אי ידיעה אינה פוטרת מתשלום, למדו את החוק ותגנו על עצמכם!

נגד הזמר ליאור נרקיס הוגשה תביעת ענק של סכום העולה על מיליון ש"ח
בגין ניהול לא נכון של תשלומים והפרשות לפנסיה לעובדת משק הבית.
אל תתנו לזה לקרות לכם! חוק הפנסיה מחייב אתכם כמעסיקי עובד משק בית!
שנית, כי הביטוח הפנסיוני כולל גם ביטוח לאבדן כושר עבודה ומכסה אתכם במקרה בו העובד יפצע או יחלה ולא יוכל להמשיך בעבודתו.

לעריכת תחשיב גמר-חשבון או סיכום ביניים מסודר אצל חשב-שכר מומחה,

על מנת להיות בטוח כי העובד קיבל את כל התשלומים החסרים עבור זכויות
סוציאליות ולהגן עליכם מפני תביעות עתידיות.

למדריך למעסיק עובד משק בית

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.