סיום יחסי עובד -מעביד כחוק

סיום יחסי עובד -מעביד כחוק

כללי:

בעת סיום יחסי עובד-מעביד יש לשמור על החוק במדינת ישראל ולהבין ששני הצדדים הם בני אדם, אפילו אם העילה לסיום היחסים היתה עבירה מצד אחד הצדדים כלפי השני.

על פי הוראות החוק  יש לבצע גמר חשבון לכל המאוחר 14 יום לאחר מועד סיום יחסי עובד מעביד בצירוף הודעה על תקופת ההעסקה של העובד.

יש ליתן לעובד זר עוד 7 ימים מגורים בבית המעסיק בגמר יחסי עובד מעביד (ללא עבודה וגם ללא תשלום רק לינה).

מומלץ לבצע גמר חשבון ע"י חשב שכר של הקו למעסיק בכדי למצות את כל הזכויות והתשלומים האחרונים של העובד.

איך לפטר?

כעיקרון כדי לסיים יחסי עובד מעביד יש לערוך שימוע לעובד ולהציג בפניו את הסיבות לפיטורים. יש צורך במכתב פיטורין עם מתן הודעה מוקדמת . ובמקביל לעשות תחשיב של כל ימי החופש שלא נוצלו וימי ההבראה. את סך הגמל שחייבים לשלם עם העזיבה את הארץ וכמובן פיצויים חודש לכל שנה .

אנחנו יכולים לעשות את החישובים בשבילך!

קרא עוד

במקרה של פטירה, כמה זמן ניתן להעסיק את העובד?

כשהמעסיק נפטר, נהוג להעסיק את העובד בזמן השבעה ולאחר מכן לסיים את יחסי עובד-מעביד כחוק, מומלץ לבצע גמר-חשבון ע"י חשב-שכר מומחה.

חשוב להבהיר כי אם הנכם קשורים בהעסקה עם חברת סיעוד, הרי שהחברה אינה משתתפת בתשלום עבור עבודה בימי השבעה, והעסקה מבחינת החברה מסתיימת ביום פטירת המעסיק.

התפטרות או פיטורין - העובד הגיש מכתב התפטרות , אמור להמשיך לעבוד עד סוף החודש, במסגרת הודעה מוקדמת המעסיק נפטר. האם העובד זכאי לאילו שהן הטבות - פיצויים? הודעה מוקדמת?

התפטרות , תשלום שכרו כרגיל עד לסוף החודש בלבד, סיום גמר חשבון על כל התנאים הסוציאליים ובנוסף גם את הכספים אשר אמורים להיות מופרשים לטובת פיצויים ופנסיה בקופת הגמל (6% לפיצויים ו-6.5% לפנסיה נכון לינואר 2019) אין חובת הודעה מוקדמת .

העובדת והמעסיק החליטו יחד על סיום העסקת העובדת . האם יש הבדל או שוני בתשלומים שזכאית להם העובדת כמו פיצויים וכדומה בגלל הפסקת העסקה על דעת שנינו?

עובד שמסיים עבודה הוא או מפוטר או מתפטר, אין תוקף משפטי או חוקי להחלטה ביחד על הפסקת עבודה – אחד מהצדדים צריך לקחת את האחריות. ההבדל בין פיטורים להתפטרות באים לידי ביטוי רק ברכיב הפיצויים ובמתן הודעה מוקדמת. מעסיק ועובד רשאים להתפשר על עניין הפיצויים כל עוד הסכום אינו נמוך ממה שאמור היה להיצבר בקופת הפיצויים וההסכמה מתועדת בכתב וחתומה על ידי שני הצדדים.

 

מה צריך לשלם לעובדת זרה לאחר 8.5 חודשי עבודה ?

יש לשלם לה הודעה מוקדמת  עבור 6 החודשים הראשונים-  יום לכל חודש,  והחל מהחודש ה-7:  יומיים וחצי לכל חודש נוסף כלומר סה"כ 11  ימים .

בנוסף יש לשלם את החלק היחסי בהתאם לחודשי העבודה עבור חופשה, ואת כספי הגמל .

חובות וזכויות ביחסי עובד מעביד הם פונקציה של ותק ,הקף משרה, מספר שעות העסקה ומהות החוזה. ריכזנו עבורכם לפי נושאים את כל הזכויות והחובות שלכם כמעסיקים, כנסו ל- מדריך למעסיק שבאתרנו.

לעריכת גמר חשבון ניתן להיעזר בחשב השכר של קו למעסיק וכך להיות בטוחים שנלקחו בחשבון כל הפרמטרים לתשלום .

החישוב יתבסס על הנתונים שימסרו על ידכם ובהתאם לחוקי העבודה. (השרות בתשלום)

מה הזמן המותר או הנדרש בין שיחת שימוע ועד למימוש פיטורין בפועל?

אין התייחסות בחוק לפרק זמן שצריך לעבור בין שימוע לפיטורין .

אם השימוע והבטחת השיפור שלה לא משביעות את דעתכם ניתן לעשות זאת מידי. חשוב שמכתב הפיטורין יתייחס לתוצאות השימוע.

עובד זר בעל היתר משותף לעבוד גם עם אב וגם עם בנו ,הגיש מכתב פיטורין רק על אחד מהמעסיקים . איננו רוצים להפריד את ההיתרים וחשוב לנו שעובד אחד ישהה בבית ולא 2 . אז אם הוא הגיש התפטרות רק על אחד מה ניתן לעשות? האם אני חייבת לו פיצויים גם על החלק של המעסיק השני?

מבחני קביעת יחסי עובד-מעביד נבדקים על פי המהות ולא על פי הכותרת, דהיינו יש לוודא שאכן (מעבר להיתר) שוררים יחסי עובד-מעביד בין העובד ובין שני המעסיקים גם יחד, קרי שהוא סועד ומטפל בשניהם.

דבר שני, יש לברר עם העובד האם בטעות רוצה להתפטר רק מהטיפול באחד מהם או זו כוונתו ורוצה לסעוד רק את המעסיק השני.

אם זו איננה טעות, אלא במכוון – ניתן לטעון שלא בכדי ההיתר משותף והוא נשכר לעבודה כשהגדרת המשרה היתה טיפול בשניהם וזו חבילה אחת. ולכן עליו להחליט אם רצונו להמשיך לטפל בשניהם או להתפטר משניהם.

או אז הבחירה בידו. כמובן שזו טענה שניתן להעלות ותבחן לגופו של ענין (אם יתר הנתונים שאינם ידועים לי) בבית הדין לעבודה היה והמקרה יגיע לשולחנו.

אינדיקציות ל"אחדות" המשרד היא הסכם ההתקשרות בין הצדדים, ואופי העבודה בפועל.

עובדת זרה מסרי לנקה הוזמנה ע"י התאגיד ולאחר חודש וחצי נעלמה , נטשה ללא הודעה מוקדמת, עדיין לא שולמה לה המשכורת האחרונה ולא ניתן להשיגה מה עליי לעשות ?

עבור ימי עבודתה יש לשלם לעובדת את שכרה. ניתן לפנות לתאגיד בו רשומה אולי יצרה עימם קשר על מנת להעביר לה את התשלום. כדאי גם לתעד בהודעות כתובות את נסיונך להשיגה למען לא תבעי על הלנת שכר.

העובדת הודיעה לי בע"פ ובכתב שהיא רוצה לעזוב ולחזור לארץ מולדתה מסיבות בריאותיות. האם היא זכאית לפיצויים?

הואיל וחוזרת לביתה בחו"ל מסיבות רפואיות זכאית לתשלום כל התנאים הסוציאליים. חופש הבראה פנסיה פיצויים וכו'. התפטרות לרגל מצב בריאותי של העובד או קרוב מדרגה ראשונה יכולה להחשב בהתפטרות בדין מפוטר – קרי עם זכאות לפיצויי פיטורים. על העובד להוכיח במסמכים שאכן הוא מתפטר בשל מצבו הבריאותי, קרי מצבו הבריאותי מונע ממנו להמשיך ולעסוק באותה עבודה. ניתן לדרוש אישורים רפואיים מרופאים בארץ ואם יסופקו אכן זכאית העובדת לפיצויי פיטורים .

פיטרתי היום את העובדת לאחר 4 ימי עבודה. עד מתי אני צריך לשלם לה ,והאם מגיע לה מגורים לזמן נוסף ?

עליך להורות לעובדת לעזוב מיידית את בית המעסיק. שלם לה את שכרה עבור 4 הימים. אילו עבדה חודש ימים היית אמור להודיע לה יום מראש ולשלם על כך, עבור  4 ימים החוק אינו מחייב בהודעה מראש.

העובדת הודיעה שנוסעת ולא תחזור, בעוד כשלושה חודשים. במידה ונמצא עובדת חדשה בעלת כישורים מתאימים , טרם הסתיימו שלושת החודשים, מה מגיע לעובדת שנוסעת ומה הם זכויותינו?

ראשית, יש לתעד את הודעתה של המטפלת. כלומר, עליך לבקש ממנה כעת בכתב הודעה שהיא מתפטרת, וברצונה לעזוב בעוד כ 3 חודשים. עליך להסביר לעובדת שלא תוכלי לשלם לה בבוא העת ולסיים חשבון, ללא מכתב על התפטרותה. לאחר מכן, כשיש לך הוכחות ברורות שהיא התפטרה, כדאי שתוציאי לה מכתב שהתפטרותה התקבלה על ידיך, שעליה להודיע רק חודש מראש, ולכן החל מתאריך X, במידה ותמצאו עובדת חדשה, בשל צרכי בנך תאלץ העובדת לסיים את עבודתה מרצונה, כיוון שלא תוכלי לשכן את שתיהן בביתך. מובן שעליך לקחת בחשבון שהעובדת תעזוב גם היא לאחר חודש, כיוון שזו זכותה. אם נמצאה עובדת בתוך החודש הנ"ל תערכי חפיפה בין שתיהן או תורי לעובדת לעזוב אך תשלמי לה את יתרת ימי החודש הנוסף. רצוי ביותר לתעד כמה שאפשר את רצונה לעזוב.

קיבלתי אישור מיוחד ממשרת התמ"ת, לפטר עובדת זרה בחופשת לידה. העובדת נעלמה, אינה יוצרת קשר למרות פניות טלפוניות. מסננת את שיחותי. מוכנה למסור את הודעותיי אליה. אין לי כתובת ואיני יכולה להעביר אליה מכתב פיטורין. מה לעשות?

אם יש לך אישור בכתב לפיטורין, מהגורם הממשלתי המוסמך לכך, את יכולה לפטר אותה באופן חוקי.  אם עובד אינו מופיע או אינו יוצר קשר עם המעסיק, זה לא אומר שהוא לא מפוטר. את צריכה להוכיח שניסית לשלוח את הודעת הפיטורין – עשי זאת ע"י מכתב רשום לתאגיד בו היא רשומה המתאר את מאמציך לאתר אותה, ואם יש לה למשל חשבון בנק ממנו היא מושכת הכספים נסי להשאיר לה גם שם מכתב עבורה. שילחי למשל מכתב רשום לקו לעובד ובו תצייני שאם היא תיצור איתם קשר את מבקשת מיידית שתמסור את כתובתה או תיצור איתך קשר לצורך קבלת מכתב פיטורין.

את יכולה למשל להתקשר לנייד שלה ולבקש מבזק פירוט שיחות יוצאות כדי להוכיח שניסית להשיג אותה, זו הוכחה שהיא לא ענתה לשיחות. ניתן להתקשר לדודה לבקש שוב שתיצור קשר ולהקליט את השיחה – היום בכל פלפון אפשר להקליט ולשמור כקובץ. מעבר לזה שימי בצד את סכום הפיצויים שעליך לשלם לה מתוך מחשבה שהיא תתבע אותך אי פעם…. כנ"ל לגבי שאר הדברים המגיעים לה כדין אם יש (חופשה הבראה וכו). במידה ותוכלי להוכיח שחיפשת אותה אז מן הסתם לא תוכל להאשים אותך בהלנת פיצויים או בהלנת שכר.

נאמר לי שצריך לתת לעובדת התראה של חודש לפני הפיטורין. האם אפשר לפטר את העובדת באופן מידי ולהכניס את ימי החופשה הנותרים שלה בהתראה המוקדמת?

חפיפה בין פדיון חופשה להודעה מוקדמת אפשרית בתנאי שיישארו לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת לא בחפיפה. במקרה של פטירת מעסיק , הפסיקה אינה סבורה כי ניתן  לחפוף בין ימי הודעה מוקדמת לבין חופשה. למידע נוסף בנושא- הודעה מוקדמת בעת פטירת מעסיק לחץ כאן

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!