חופשה ללא תשלום – חל"ת

חופשה ללא תשלום – חל"ת

מהותה של החופשה ללא תשלום 

  1. יחסי עובד-מעביד נמשכים בעת אותה חופשה, הם במעין הקפאה אבל לא חדלים מלהתקיים. 
  2. בפרק הזמן שבו מצוי העובד בחופשה ללא תשלום אין העובד חייב לעבוד ואין המעביד חייב בשכר עבודה. 
  3. צבירת זכויות בחל"ת  – מבחינת צבירת זכויות, בתקופת החל"ת אין צבירת זכויות ואינה מצמיחה זכויות הקשורות בצבירת רציפות הוותק, כלומר הוותק בהקפאה. כלומר תקופת חל"ת קוטעת רציפות בעבודה אך עם תום החל"ת, חוזר המצב לאותה נקודה שבה הוקפא חוזה העבודה 

החתמת העובד על יציאה לחל"ת

מה זה חל"ת - חופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום מתקיימת למעשה כאשר העובד מבקש חופשה ארוכה יותר מימי  החופשה העומדים לזכותו.

מאחר ולא ניתן ליצור יתרת חופשה שלילית, ועובדים זרים רבים מבקשים חופשה ארוכה, בדרך כלל לבקר בארץ מולדתם, אז חופשתם היא למעשה חל"ת.

במהלך חופשה ללא תשלום יחסי עובד מעביד מוקפאים עד לחזרת העובד לעבודה.

במהלך החל"ת העובד אינו מקבל שכר , ואינו צובר וותק לתנאים סוציאליים לרבות פנסיה ופיצויים.

מה דין התנאים הסוציאליים במהלך חל"ת?

מאחר והעובד אינו צובר וותק במהלך חל"ת, גם התנאים הסוציאליים מוקפאים בתקופה זו.

באשר לתשלום ימי חופשה והבראה ניתן או לקזז את תקופת החל"ת או לדחות את התשלום עד להשלמת שנה מלאה. באשר לפנסיה ופיצויים, בעת גמר החשבון , בסיום ההעסקה, מקזזים את החל"ת מסך הזכאות.

ומה בנוגע לביטוחים? האם חובה על המעסיק לשלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות במהלך החל"ת?

בחודשיים הראשונים המעביד אכן משלם ביטוח לאומי עבור העובד והחל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי. באשר לביטוח רפואי, יעשה נכון המעסיק אם ימשיך לבטח את העובדת גם במהלך החל"ת למען שמירה על רצף ביטוחי, ניתן לבקש מהעובדת החזר עבור תקופה זו.

העובד יוצא לחופשה ארוכה מסך הצבירה לימי חופשה, האם עליי לשלם לו?

במהלך חופשתו רשאי העובד לממש את הימים שעומדים לזכותו עד היציאה לחופשה, עבור הימים הללו יקבל תשלום כימי חופשה.

אם ארוכה חופשתו מסך הימים שלזכותו, לא ישלם המעסיק עבור ימים אלו וייחשבו כחל"ת.

מעסיק אינו רשאי ליצור יתרה שלילית לימי חופשה לעובד.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד