המדריך למעסיק המקבל גמלה בכסף

המדריך למעסיק הבלעדי לבוחרי גמלה בכסף

עם בחירתכם בגמלה בכסף, הרי שהנכם הופכים למעסיקים הבלעדיים של העובד.

לא פשוט להפוך למעסיקים בין-יום ולהעסיק עובד זר. כדי לעזור לכם ריכזנו עבורכם את כל המידע הדרוש לכם כמעסיקים.

תנאים מקדימים להעסקת עובד זר

חוזה – בכל העסקה, חובה לערוך חוזה העסקה לפי הלך החוק. גם מעסיקים עובד ישראלי שעתי (כמו מנקה בבית), עובד ישראלי גלובלי (כמו עובד במשרת מנהל עסק פרטי) או עובד זר (כמו מטפל סיעודי), על כולם חלה חובת ההחתמה על חוזה העסקה הדדי והגון.

לרוכשים פנקס שכר/ערכת תשלומים יינתן נספח לחוזה ערוך על-ידי עו"ד ומתורגם ללא עלות.

ביטוח רפואי – עובד ישראלי הרי שמבוטח דרך אחת מקופות החולים, אך אין כך הדבר לגבי עובד זר, ולכן על המעסיק לערוך לעובד ביטוח רפואי כחוק. הביטוח הרפואי יגן עליך המעסיק במקרה של תאונה, מחלה או אשפוז העובד, ויחסוך לך כסף רב ותשלומים מיותרים.

ביטוח לאומי – מעסיק חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק לראשונה ולהודיע על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת במשק בית.  את הטופס ניתן להוריד באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

תלוש שכר / ניהול רישום התשלומים – העסקה כחוק- על פי חוק יש לנהל רישום של כל התשלומים לעובד מדי חודש כולל חופשות ניצול או אי ניצול חגים וכיוב'. הרישום והמעקב יעזרו לך בתור מעסיק, לשמור על החוק, ולהגן על עצמך מפני תשלומים ביתר ותביעות מיותרות.

עוד בנושא תנאים מקדימים להעסקת עובד זר

גמלה בכסף או גמלה בשירותיה של חברת הסיעוד 


חובות מעסיק בסיעוד

להלן כל המידע לגבי התשלומים שחלים עליכם כמעסיקים בלעדיים לעובדים זרים בסיעוד ובכלל:

שכר העובד – שכר המינימום הקבוע בחוק נכון לאפריל 2023 הינו 5571.75 ש"ח ברוטו, השכר כיום מבוסס על תעריף לשעה של 30.61 ש"ח בסיכום חודשי של 182 שעות – כלומר משרה מלאה.

מקדמות לשכר – דמי הכיס הינם למעשה מקדמות לשכר ומהווים חלק ממנו ולא תוספת לשכר (אלא אם נאמר/נכתב אחרת בחוזה). ניכויים מהשכר – הסכום המותר בניכוי לא יעלה על 25% משכר העובד, קרי אם עובד בשכר מינימום, הסכום המקסימלי לקיזוז הינו 1392 ₪ (25% מ- 5571.75 ש"ח).

קרא עוד בנושא חובות המעסיק בסיעוד

זכויות סוציאליות

אין כל הבדל בין עובד זר לעובד ישראלי לעניין הזכויות הסוציאליות, או הבדל בין מעסיק פרטי לחברה גדולה – עליך בתור מעסיק להתעדכן מהם התנאים הסוציאליים להם זכאי העובד מידי שנה.

חופשה שנתית – בכל אחת מחמש שנות ההעסקה הראשונות זכאי העובד ל-16 ימי חופשה בתשלום (16 ימים ברוטו ו-14 ימים נטו ). ימים אלו אינם קשורים לימי החג, או לחופשה השבועית. אין לשלם לעובד/ת פדיון ימי חופשה בסיום כל שנת עבודה,  מעסיקים שישלמו שנה בשנה לעובדים זרים – עוברים על הוראות החוק ומסתכנים בתשלום כפול!

לכל הפרטים בנושא חופשת העובד וההתנהלות הנכונה

הבראה – הזכאות לדמי הבראה לכל עובד ישראלי וזר משתכללת רק לאחר עבודה רציפה של שנה שלמה אצל אותו מעסיק. לאחר שנה ראשונה זכאי העובד ל-5 ימי הבראה, שנה שניה ושלישית – 6 ימים וכן הלאה. שווי יום הבראה עומד על 418 ש"ח ליום – נתון לשינויים.

חגים – עובד זר (כמו עובד ישראלי) זכאי ל-9 ימי חג בשנה. החגים שאותם הוא מבקש לחגוג נקבעים  בהסכם ההעסקה הראשוני בין הצדדים ולא משתנים מידי שנה.  הימים הם פר שנה קלנדארית, אולם הם חלים לפי מועדם. כלומר, אם עובד עבד חצי שנה ובמשך החצי שנה הזו חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ארץ מוצאו ובכך בחר יהיה זכאי לקבל את כולם. גם אם בארץ מוצאו זכאי היה ליותר ימי חג מ-9, חוקי המדינה בה עובד , כלומר ישראל, חלים גם עליו, ויקבל רק 9 ימים.

מחלת העובד – עובד זכאי ל-1.5, 18 ימי מחלה בחודש, 18 ימי מחלה בשנה עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים. ימי מחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי. שווי יום מחלה הינו משכורת ברוטו חלקי 30. בעבור היום ראשון 0% השני והשלישי 50% וכל יום נוסף עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים 100%.

יום מנוחה שבועי – על פי פסיקת בי"ד ארצי לעבודה עובד זר זכאי ליום מנוחה שבועי של 25שעות ברצף בדר"כ ממוצאי שבת ועד יום ראשון בערב, או בכל יום אחר אותו יבחר, היום החופשי הינו קבוע מידי שבוע. אסור לפצל את היום השבועי החופשי. כמו כן, אין תימוכין בחוק לנוהג של שעתיים מנוחה או שעתים יציאה רשמיות מידי יום – זה נתון לטוב ליבו ויכולתו של המעסיק אך אינו מחוייב. אם נתבקש העובד לעבוד ביומו החופשי יקבל תוספת תשלום של 361.68ש"ח בנוסף לשכר החודשי (ישנן פסיקות בעניין מתן יום חלופי).

כל נושא הזכויות הסוציאליות בהרחבה


סיום יחסי עבודה

בתור מעסיקים עליכם לדעת גם איך מסיימים יחסי עובד –מעביד כחוק.

פנסיה ופיצויים לעובד – מכוח צו הרחבה משנת 2008 מחוייב מעסיק להפריש לפנסיה מידי חודש במהלך ההעסקה עבור כל אחד מעובדיו. 6% משכר העובד, יחד עם 6.5% לפנסיה ועוד 6% לפיצויים מצדכם. יחד 18.5% משכר העובד.

מבחינת החוק היבש, כל מרכיב בשכר שהינו קבוע לחלוטין ומשולם לעובד באופן סדיר נחשב לחלק משכרו ולכן יילקח בחשבון הזכויות הסוציאליות (לרבות הפנסיה).

עובד המפוטר זכאי יהיה להשלמת פיצויים לכדי שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה.

שימוע לפני פיטורין – החוק מחייב עריכת שימוע לפני פיטורי העובד, שיחה היכולה להיות רשמית או לאו, אך חייבת להיערך לפני פיטורין.

הודעה מוקדמת – הצד היוזם את הפסקת העבודה מחוייב להתריע מראש בפני הצד השני על פי חוק, פרק הזמן להודעה מוקדמת נקבע על פי וותק, כשהמקסימום הוא חודש עבודה .הודעה מראש נועדה על מנת לתת זמן מספק להתארגנות מחדש, בין אם של העובד במציאת עבודה חדשה או בין אם של המעסיק במציאת עובד חדש שיטפל בו.

עוד בהרחבה בנושא סיום יחסי עובד -מעביד

בכל מקרה בהפסקת יחסי עובד מעביד מומלץ לבצע גמר חשבון ע"י חשב שכר של הקו למעסיק בכדי למצות את כל הזכויות והתשלומים האחרונים של העובד בכדי להימנע מתביעה עתידית.


מקרים מיוחדים בהעסקת עובד זר

אשפוז המעסיק – ברגע שהמעסיק שוהה בבית החולים, עובר העובד לעבוד למעשה כמו live out. כל תנאי ההעסקה משתנים מאחר והטיפול מחוץ לבית, וניתן לאמוד את שעות העבודה בפועל.

גובה השכר למטפל בשני בני זוג – קורה ועובדת אחת מטפלת בשני בני זוג, כאשר אין עומס טיפולי, הציפייה של העובדת לקבל שכר גבוה מהרגיל בשל היקף העבודה, אך אין הגדרה ברורה לנושא.

חל"ת (חופשה ללא תשלום) – חופשה ללא תשלום מתקיימת למעשה כאשר העובד מבקש חופשה ארוכה יותר מימי  החופשה העומדים לזכותו. מאחר ולא ניתן ליצור יתרת חופשה שלילית,  חופשה זו תוגדר כ-חל"ת. במהלך חופשה ללא תשלום יחסי עובד מעביד מוקפאים עד לחזרת העובד לעבודה.

קרא עוד בנושא מקרים מיוחדים בהעסקת עובד זר


חשוב לדעת! מעסיק בסיעוד שלא ישלם שכר כחוק צפוי לקנס של 15,000 ש"ח!

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.