הרפורמה החדשה בסיעוד

הרפורמה החדשה בסיעוד יוצאת לדרך – מבולבלים?!  להלן הסבר מפורט על הוראות הרפורמה:  

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2019)

נכנס לתוקפו ביום 01/11/2018 . במסגרת החוק תוקן פרק י' לחוק הביטוח הלאומי –  "חוק סיעוד".

במטרה  להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד לקשישים הסיעודיים. התיקון יחול ב-3 פעימות.

להלן עיקרי התיקון:  

1. מעבר משלוש רמות גמלה לשש רמות גמלה.

2. הגדלת מספר יחידות השירות השבועיות ברמות התלות הגבוהות.

3. הרחבת האפשרות לבחירה בגמלה בכסף ואפשרות של שילוב

   גמלה  בכסף +שירותים וזאת על מנת לאפשר למבוטח לנצל את הגמלה עבור

   צרכים נוספים מלבד השירותים שניתנים על ידי הביטוח הלאומי.

4.  שינוי הניקוד לבודד.

 

רמות הזכאות ויחידות השירות בשלוש הפעימות לפי הרפורמה החדשה:

בעלי 2.5-3 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה 1 ויהיו זכאים ל-9יחידות לטיפול מחוץ לבית

–או- גמלה בכסף עבור 5.5שעות שבועיות –או- 5.5 שעות שבועיות לכל טיפול משולב

(כסף, מוצרי ספיגה, לחצן, מטפלת..)

בעלי 3.5-4.5 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה2  ויהיו זכאים ל-10 שעות שבועיות.

בעלי 5-6 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה3 ויהיו זכאים ל-12 שעות שבועיות

ותוספת של עוד 3 שעות שבועיות למעסיקים עובד ישראלי במקום זר.

בעלי 6.5-7.5 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה4 ויהיו זכאים עם הפעימה הראשונה ל-16 שעות שבועיות

ותוספת של עוד 3 שעות שבועיות למעסיקים עובד ישראלי במקום זר.

עם הפעימה השנייה ביום 01/01/2020 יקבלו כלל הזכאים ברמה זו תוספת  של עוד שעה שבועית

(כלומר 17 או 20 למעסיקים עובד ישראלי), ובפעימה השלישית ביום 01/01/2021

יקבלו תוספת של שעה נוספת (כלומר 18 או 21 למעסיקים עובד ישראלי)

בעלי 8-9 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה5 ויהיו זכאים עם הפעימה הראשונה ל-19 שעות שבועיות

ותוספת של עוד 4 שעות שבועיות למעסיקים עובד ישראלי במקום זר.

עם הפעימה השנייה ביום 01/01/2020 יקבלו כלל הזכאים ברמה זו תוספת  של עוד 2 שעות שבועית

(כלומר  21 או 25 למעסיקים עובד ישראלי), ובפעימה השלישית ביום 01/01/2021

יקבלו תוספת של שעה נוספת (כלומר 22 או 26 למעסיקים עובד ישראלי)

בעלי 9.5-10.5 נקודות תלות יוגדרו כזכאים ברמה6 הגבוהה ביותר ויהיו זכאים עם הפעימה הראשונה ל-24 שעות שבועיות

ותוספת של עוד 4 שעות שבועיות למעסיקים עובד ישראלי במקום זר.

עם הפעימה השנייה ביום 01/01/2020 יקבלו כלל הזכאים ברמה זו תוספת  של עוד 2 שעות שבועית

(כלומר 26 או 30 למעסיקים עובד ישראלי), ובפעימה השלישית אין תוספת לזכאים ברמה זו.

השירותים לזכאים ברמה 1 :

לזכאים ברמה הראשונה  2.5- 3 נקודות – ניתנת בחיר בין שלוש אפשרויות :

1.גמלה כספית בגובה 5.5 יחידות שירות (ללא הפחתה של 20% משווין) אותה ניתן לנצל לכל מטרה.

נכון ל  1.11.18. הגמלה מסתכמת ב-  ₪ 1,407.

2. 9 שעות שבועיות שניתן לממש אותן לצרכים שאינם טיפול ביתי כמו ביקור במרכז יום,

מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה ושירותי כביסה.

3. 5.5 יחידות  שניתן לממש אותן לטיפול אישי בבית או לשלב בין שירותים שונים

(כולל שילוב עם גמלה כספית). לדוגמא  3.5 שעות שבועיות  בבית  ו-2 שעות

עבור ביקור במרכז יום, או  2 שעות טיפול אישי בבית והשאר בכסף

השירותים לזכאים ברמות 2-6:

זכאים אשר אינם מעסיקים מטפל צמוד רשאים לבחור לקבל כגמלה בכסף

את שווין בכסף של עד שליש מיחידות השירות להם הם זכאים,

וזאת רק אם גורם מקצועי (עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי) ביקר בביתם והעריך

כי מתן הגמלה בכסף יאפשר מתן שירותי סיעוד בהיקף וברמה שהולמים את צרכיהם.

כל עוד לא ביקר גורם מקצועי בביתו של הזכאי הוא רשאי לבחור לקבל לידיו כגמלה בכסף את שווין

של עד ארבע שעות שבועיות מיחידות השירות שהוא זכאי להן. הביטוח הלאומי יערוך גם בקרה

למקבלי גמלה בכסף ובמקרה שהמוסד קבע כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי שמשולמת לו

גמלת סיעוד בכסף , אינם עונים על צרכיו, המוסד רשאי שלא לשלם לו את הגמלה בכסף,

ולקבוע כי יסופקו לו שירותי סיעוד בעין.

אך זכאים אשר מעסיקים מטפל צמוד תינתן האפשרות לבחור באם לקבל קצבה בשירותיה

של חברת הסיעוד אותם בחרו או גמלה  מלאה בכסף לפי התנאים הבאים:

1.המטפל מועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.

2.המטפל אינו בן משפחה.

3.המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב.

4.אם אתה מעסיק עובד זר – אתה צריך שיהיה לו היתר מטעם משרד הפנים (רשות ההגירה) להעסקת עובד זר, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל.

כיצד תשפיע הרפורמה על מי שכבר זכאי לקבל גמלת סיעוד?

מבוטחים שהיו זכאים לגמלת סיעוד ערב יום התחילה וכן מבוטחים שגמלת הסיעוד

לא שולמה להם ערב יום התחילה בשל כך שהיו מאושפזים בבית חולים , ולאחר יום

התחילה חלים עליהם הוראות הדין החדש.

יקבעו מספר יחידות השירות שהם זכאים  להם לפי הגבוה מבין השניים:

יחידות השירות שהיו זכאים להן לפי הדין הקודם.

יחידות השירות שהם זכאים להן לאחר יום התחילה.

המשמעות היא כדלקמן:

זכאים ל2.5-3 נקודות יוכלו לבחור בין 9.75 יחידות שירות לכל מטרה לבין שירותים על פי הוראת החוק החדש

זכאים ל-6 נקודות עד גיל 90 יקבלו 19 יחידות שירות אם אינם מעסיקים עובד זר

או 16 יחידות אם מעסיקים עובד זר.

זכאים בני 90 ומעלה להם 6-7.5 נקודות יהיו זכאים ל-18 יחידות שירות + 4 יחידות למעסיקים עובד ישראלי.

זכאי הבוחר ביחידות שירות לפי הדין החדש יכול לחזור ולבחור יחידות שירות לפי הדין הקודם, כל עוד הניקוד נותר בעינו.

תוספת ניקוד לבודד :

בודדים שנקבעו להם 2 יחידות תלות זכאים לתוספת של  0.5 נקודה

בודדים בעלי 2.5 נקודות ומעלה יקבלו תוספת של 1.5 נקודות

המרת יחידות שירות למבקרים במרכזי יום:

יום אחד במרכז יום יהיה שווה ערך ל-2 יחידות שירות לזכאים ברמות 1-3

עבור הזכאים ברמות 4-6 יום במרכז יום יהיה שווה ערך ל-2.75 יחידות שירות

הטבות נוספות:

ניצולי שואה יהיו זכאים לתוספת של 9 שעות שבועיות

מרמה 4 ומעלה (מניקוד 6.5) או ניצול שואה שקיבל 6 נקודות לפני התיקון

הנחה במים – זכאים מרמה 3 ומעלה, ניקוד 5

הנחה בחשמל – זכאים מרמה 5 ומעלה, ניקוד 8

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.