נוהל קרן חירום לניצולי שואה

נוהל קרן חירום לניצולי שואה – במימון ועידת התביעות

הקרן שמחה לבשר על פתיחת ערוץ סיוע יחודי לניצולי שואה נזקקים אשר זקוקים

לסיוע מיידי במקרים בהם קיים הצורך לתת מענה כספי מיידי או מימון עלות למענה חיוני.

קריטריונים:

 

א. הסיוע ניתן לניצולי שואה שהכנסותיהם החודשיות הן מתחת לרף של 8,828 ₪ ליחיד,

ולזוג 13,242 ₪. וגם: סך הנכסים הנזילים הן מתחת לרף של 68,900 ₪ ליחיד

ו103,000 ₪ לזוג (לא כולל רכב ודירה )

ב. רף ההכנסות של הניצולים הנזקקים יתעדכן מפעם לפעם .

ג. אפיק סיוע זה אינו מהווה תחליף לאפיק סיוע של הקרן כמו שיפוצים , מענקים אישיים וכיוצ"ב:

דהיינו מדובר בסיוע למימון הוצאות אשר ניתן לאפיין אותם כהוצאות דחופות.

ד. היקף הסיוע יכול להגיע לסכום של עד 25,000 ₪ לניצול לשנה.

מטרות הסיוע:

 

מדובר במצבי מצוקה קשים, אליהם נקלעים ניצולים, אשר נזקקים לסיוע כספי מיידי או במימון

עלות למענה חיוני, אשר עשוי למנוע הידרדרות במצב, ו/או יאפשר לניצולים לשוב לחיים סדירים,

דוגמאות:

1. מצב חירום לצורך הסדרה מיידית של מקום מגורים ועל מנת למנע מצב בו

ניצול/ה יקלע למצוקה בשל היעדר מקום מגורים.

2. איום בניתוק או בהפסקה של מענים חיוניים/הכרחיים, וזאת בשל חובות כספיים:

מדובר באיום הפסקת מענים חיונים, כגון אספקת חשמל ו/או מים.

הסיוע הוא חד פעמי ולא יהווה פתרון למצבים כרוניים של צבירת חובות.

3. טיפול רפואי תרופתי או טיפול רפואי חיוני אחר שאינו נמצא בסל התרופותו/או

בסל הטיפול של משרד הבריאות ו/או קופות החולים, מלווה בהמלצת רופא לרבות טיפולי שיניים

ומכשירי שמיעה.

4. מימון ציוד חיוני לחורף: ביגוד, תנורי חימום, מזגנים.

5. ניתן להגיש במסגרת הבקשה הצעות מחיר בעבור הסיוע הנדרש.

כנגד הצעות מחיר אלו תבחן האפשרות לבצע תשלום באמצעות התחייבות מטעם הקרן ישירות לספק,

מבלי שהפונה ישלם ישירות לספק וישלח קבלה.

 

  **הערה: המפורט מעלה הינן רק דוגמאות וכל פניה העומדת בקריטריונים לסיוע תיבחן.

כיצד להגיש בקשה:

 

1. על הניצול או בא כוחו להגיש בקשה למענק כספי על גבי טופס הגשת בקשה סטנדרטי.

2. יש לצרף צילום תעודת זהות.

3. יש לצרף אישורים על כל ההכנסות החודשיות ודף חשבון בנק עדכני לשלושת החודשים

האחרונים ותצהיר על ההכנסות וגובה הנכסים הנזילים.

4. יש לצרף אישור על ניצולות: אישור על תגמולים ממשרד האוצר, קבלת רנטה מגרמניה,

אוסטריה ועידת התביעות, אישור על פיצוי חד פעמי, או אישור קביל אחר.

5. לבקשה יש לצרף הצעת מחיר בגין עלות הצורך המבוקש.

6. יש לצרף המלצה רפואית, במידת הצורך.

7. יש לצרף דוח סוציאלי של עובד/ת סוציאלי/ת משירותי רווחה עירוניים, משירותי בריאות,

ו/או מגוף ציבורי אחר.

8. כתב ויתור סודיות: על הניצול או בא כוחו לחתום על טפסים בהם הוא מאשר לקרן

להעביר ל"ועידת התביעות" את הפרטים הידועים לקרן אודותיו ולצרפם לבקשה.

הערות כלליות:

טיפול בבקשה ומתן תשובה – כל בקשה תבחן על ידי ועדה מיוחדת אשר תקבל

החלטה המאשרת או דוחה את הבקשה. הקרן תעשה כמיטב יכולתה להחיש את

הטיפול בבדיקת הבקשה ולעדכן את הניצול ומחלקת הרווחה שהפנתה הבקשה בדבר ההחלטה ומימושה.

משך הטיפול מושפע ישירות מהעברת בקשות והמלצות בהתאם לקריטריונים והנהלים.

קרן מיוחדת זו תפעל במסגרת התקציב הקיים והודעה על סיום פעולתה תפורסם באתר הקרן.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.