עדכונים ביטוח לאומי

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

   עדכונים 

הרפורמה החדשה בסיעוד

בינואר 2021 נכנסה לתוקפה הפעימה השלישית ברפורמה בסיעוד שתעלה את מס' שעות הטיפול והקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 3-5             לפרטים המלאים


פטור מתשלום ביטוח לאומי לבעלי היתר להעסקה בסיעוד

החל מינואר 2020 כל בעל היתר להעסקת עובד זר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד לגובה שכר של 5500ש"ח , גם אם אינו זכאי לגמלה כלשהי.

לכל הפרטים


עדכון תקרת הכנסות לזכאות חוק סיעוד לפי ביטוח לאומי לשנת 2021

סכום ההכנסההגמלה
יחיד עד 10,551ש"חגמלה מלאה
יחיד מ-10,551ש"ח עד 15,827ש"חגמלה מופחתת 50%
יחיד מעל 15,827ש"חאין זכאות לגמלה
 זוג עד 15,827ש"חגמלה מלאה
זוג מ-15,827ש"ח עד 23,740ש"חגמלה מופחתת 50%
זוג מעל 23,740ש"חאין זכאות לגמלה

 

חישוב הכנסות לגבי זכאות של שני  בני זוג שזכאים לגמלת סיעוד- הביטוח לאומי לוקח את ההכנסות של שני בני הזוג ביחד ולא כל אחד לחוד.חשוב שתדעו – אם שניכם זכאים לגמלת סיעוד מהי שיטת החישוב של הביטוח הלאומי?


הרפורמה החדשה בסיעוד

הרפורמה החדשה בסיעוד יצאה לדרך בנובמבר 2018, מטרת הרפורמה להיטיב עם המעסיק הסיעודי לכל הפרטים


מוקד פניות של הביטוח הלאומי

העונה בכל הארץ למשפחות בנושא סיעוד  מס'  מקוצר *2637


פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד

 החל מחודש אפריל 2018, מקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר – בין אם ההעסקה נעשית באמצעות חברת סיעוד ובין אם היא נעשית באופן פרטי ,

יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בהתקיים כל התנאים האלה:

– המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר(גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום).

–  השכר המשולם על ידי המעסיק כהשלמת שכר(השלמה מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד) אינו עולה על 5,500 ₪ לחודש. 

אם השלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 5,500 ₪ המעסיק חייב לדווח ולשלם על כל השכר שהוא משלם לעובד.

– המעסיק משלם את השלמת השכר בהעברה בנקאית לחשבון העובד הזר, או בהמחאה לפקודת העובד חזר.

במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני הארצי של המוסד לביטוח לאומי ב-6050* בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00


אושר בחוק ההסדרים: הביטוח הלאומי יוכלו לגבות ממעסיקים עד כ-190 אלף ש' עבור אי תשלום על עובד

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה סעיפים בחוק ההסדרים, לפיהם המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לגבות ישירות כספים ממעסיק, באמצעות גבייה מינהלית, ללא התערבות בית המשפט בכך. מדובר במקרים בהם מעסיק לא שילם דמי ביטוח לאומי עבור עובד או עובדים שלו והעובד נפגע וזכאי לגמלה.

מלשכת רואי החשבון באו בקריאה להקל על אזרחים מהשורה המעסיקים עובדים במשק הבית. ומטעם הביטוח הלאומי נאמר בתגובה כי אם ידעו שמדובר באי הבנה או טעות, יפעילו את שיקול הדעת. הסכום לחיוב מוגבל עד ל-190 אלף ש"ח.


 תשלום ביטוח לאומי במהלך חל"ת (חופשה ללא תשלום)

בחודשיים הראשונים על המעביד להמשיך ולשלם ביטוח לאומי עבור העובד. החל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי.

 


העלאת זכאות לבני 90 ומעלה מהרמה הבינונית לרמה הגבוהה

לאור ההכרה בצרכים המיוחדים של זכאי גמלת סיעוד בני 90 ומעלה, הוחלט להעניק לכל הזכאים לגמלת סיעוד ברמה הבינונית (75% או 150%) תוספת שעות כך שזכאותם תעלה לזכאות ברמה הגבוהה(84% או 168% בהתאמה) באופן אוטומטי, בהגיעם לגיל 90.


הנחיות להוצאת היתר משותף לשני בני הזוג

ניתן להוציא היתר גם לבן הזוג השני שאין לו מספיק ניקוד ולהעסיק עו"ז אחת לשני מטופלים כמובן לאחר בדיקת הרווחה שאין עומס טיפולי.

אלה ההנחיות :

1. על המשפחה לפנות לעו"ס האזורית (לא לרכזת חוק סיעוד) ולבקש ביקור בית

2. העו"ס תלך לביטוח לאומי ותגיש דו"ח סוציאלי לועדה

3. העו"ס של חברת הסיעוד תעביר גם היא דו"ח סוציאלי לרווחה

4. הועדה אמורה לתת תשובה ישירות למשפחה

5. רק אז על המשפחה למלא בקשה להיתר משותף ולהעביר למשרד הפנים עם

    החלטת הועדה.

א. בהיתר משותף יש למלא את הבקשה להיתר להעסקת עובד זר.

ב. בצירוף מכתבים רפואיים של שני בני הזוג.

ג. מכתב של הועדה על היעדר עומס טיפולי.

ד. צילומי ת.ז+ספח.

ה. מכתב בקשה לקבלת היתר על בן הזוג לו ההיתר עם התאריך הרחוק יותר. –     אין צורך בתשלום של 310ש"ח שוב.

6.העניין לוקח כחודשיים לפחות, ניתן בזמן ה להיעזר בעובדת ישראלית.


הפסקת זכאות זמנית לזכאים שגילם נמוך מ- 80

בעלי חוק סיעוד עם זכאות זמנית, (קשישים שמקבלים חוק סיעוד לפרקי זמן קצרים)  צריכים לפנות לסניף הביטוח הלאומי שבאזור מגוריהם ולבקש בדיקה חוזרת להערכה מחדש.

לפרטים

 


מקרים בהם הביטוח הלאומי מוותר על בדיקת תפקוד

חלק מתהליך הגשת הבקשה לגמלת סיעוד מלווה בבדיקת תפקוד התובע על ידי נציגי הביטוח הלאומי, אך ישנם מקרים בהם הביטוח הלאומי מאשר קבלת גמלת סיעוד ללא בדיקה אלא על סמך מסמכים רפואיים בלבד.

  1. תובע אשר הביטוח הלאומי קבע כי מצבו הבריאותי קיצוני
  2. בני 90 ומעלה

בשני המקרים הללו לא צריכים התובעים לעבור הערכה תפקודית אלא מספיק מכתב  רפואי של גריאטר או פסיכו-גריאטר ע"ג טופס שנמצא בבקשה  לגמלת הסיעוד.

לכל הפרטים


סיום הניסוי לקביעת זכאות לגמלת סיעוד לגילאים 80 -90

ב-31.07.2014 הסתיים הניסוי במסגרת תיקון 145 לחוק, שפורסם ב- 1.8.2013,מבוטח שמלאו לו 80 שנים וטרם מלאו לו 90 שנים, היה זכאי לבחור בין בדיקת תלות שתבוצע על ידי רופא מומחה בגריאטריה, במסגרת עבודתו במוסד רפואי ציבורי, לבין בדיקת תלות על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי. הניסוי היה באזורים מסוימים בארץ .וכעת כל מבקשי גמלת הסיעוד ייבחנו על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי בלבד.


 ביטוח לאומי הודיע כי ניצולי שואה המקבלים רנטה מהאוצר זכאים לקצבת סיעוד מלאה

במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי והחל מיום 1.7.14 הקצבה לניצולי השואה המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולצורך חישוב סכום גמלת הסיעוד – כלומר ניצולי שואה שעד כה קיבלו גמלת סיעוד מופחתת או נענו בסירוב לקבלת גמלה בשל רף הכנסות גבוה יוכלו עתה להגיש תביעה לביטוח הלאומי מחדש מאחר והכספים המשולמים להם על ידי משרד האוצר לא יחושבו בתוך סך ההכנסות שלהם.

בנוסף מי שיוכר כזכאי למקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה


שילוב גמלה בכסף עם שירותי סיעוד

החל מחודש יוני 2014  ניתן יהיה לשלב גמלה בכסף יחד עם שירותי סיעוד – מעסיק סיעודי יוכל לקבל באופן משולב גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים הקיימים בסל השירותים כמו:  משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה. לשירותי הסיעוד בסל השירותים קיים שווי כספי, כך שמי שיבחר בשילוב , יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני הארצי של המוסד לביטוח לאומי ב-6050* בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.


פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד

החל מחודש ינואר 2014 מקבל קצבת סיעוד, המעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בהתקיים כל התנאים האלה:

– המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר(גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום).

–  השכר המשולם על ידי המעסיק כהשלמת שכר(השלמה מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד) אינו עולה על 3,000 ₪ לחודש.

אם השלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 3,000 ₪ המעסיק חייב לדווח ולשלם על כל השכר שהוא משלם לעובד.

– המעסיק משלם את השלמת השכר בהעברה בנקאית לחשבון העובד הזר, או בהמחאה לפקודת העובד חזר.

במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני הארצי של המוסד לביטוח לאומי ב-6050* בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.


 

לכל החדשות בתחום העסקת עובדים זרים בסיעוד

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!