עדכונים בנוגע לקורונה בשפות השונות

מידע ועדכונים אחרונים ממשרד הבריאות ורשות האוכלוסין בנוגע להתנהלות בעקבות וירוס הקורונה לפי השפות השונות  

לנוחיותכם, מעסיקי עובדים זרים, להלן הנחיות משרד הבריאות ורשות האוכלוסין מתורגמות לשפות השונות :

להנחיות משרד הבריאות לסגר השלישי החל מ-27/12/2020 בשפה העברית

להנחיות משרד הבריאות לסגר השלישי החל מ-27/12/2020 בשפה האנגלית

גם העובדים הזרים זכאים להתחסן נגד קורונה   – לכל הפרטים

שאלות ותשובות בנוגע לסגר הנוכחי ינואר 2021

הבהרה בעניין המשך כניסת עובדי סיעוד זרים לישראל בהתאם למתווים שפורסמו  – נכון ליום 23/12/2020

בגץ ביטל את אישור המחלה הגורף לכל מי ששוהה בבידוד

טופס הצהרה מעסיק בעניין אפשרות בידוד של עובד זר החוזר מחופשת מולדת /המוזמן לישראל ומימוש הנחיות רשות האוכלוסין בעניין נגיף קורונה

הבהרה בנוגע ללינת העובד מחוץ לבית המטופל ביומו החופשי

 פלייר- מה אסור ומה מותר – בשפה התאילנדית נכון ליום – 25/03/20

הנחיות -אסור ומותר בשפה האוקראינית נכון ל-25.03.20

הנחיות משרד הבריאות ליום – 25.03.20 בשפה הסינית

הנחיות משרד הבריאות ליום – 25.03.20 בשפה הרומניתהנחיות מד"א לכלל האזרחים 


שאלות נבחרות בנוגע להעסקת עובדים זרים ועובדי משק בית בזמנים אלה:

המעסיקים בישראל נקלעו תוך ימים ספורים למציאות מבלבלת ומשתנה מידי יום, המלווים בחידושים רבים בתחום תעסוקת עובדים. חלק מהעובדים הוצאו לחל"ת, חלק פוטרו, אחרים בבידוד על חשבון ימי מחלה.


 האם משלמים לעובדת זרה אשר שוהה שבועיים בבידוד עקב הקורונה?

הוראת השעה של משרד הבריאות החל מיום 29.10.2020 כל עובד אשר נכנס לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של אחד מילדיו, אם דיווח על כך למשרד הבריאות זכאי יהיה לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה. עבור יום היעדרותו הראשון העובד אינו זכאי לתשלום, אך יכול לממש יום חופשה ביום זה, עבור שאר ימי הבידוד יקבל העובד תשלום כאשר המעסיק ינקה מקסימום 4 ימי מחלה מימי מחלתו הצבורים. מעסיק ששילם דמי בידוד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר על חלק מהתשלום ששילם לעובד.

עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה.


נגיף הקורונה. העו"ז מתעקשת לנסוע לפילפינים , האם אפשר למנוע ממנה לנסוע? האם כשהיא חוזרת עליה לשהות בבידוד אצל המעסיק?

אנו חיים במציאות משתנה ויש לעקוב אחרי העדכונים, אין לדעת מה יעלה בגורל העובדת לכשתבקש לחזור ואם בכלל תוכל למצוא טיסה לצאת. כיום ניתן לאפשר לעובדים זרים לשוב חזרה ארצה מחופשתם, אך אין לדעת מה יוחלט לגבי מחר. אם העובדת נחושה בדעתה לנסוע ותמצא טיסה, לא תוכלי למנוע ממנה.


בידוד של עובדת זרה שחוזרת מחופשת מולדת, איפה ועל חשבון מי?
האחריות למציאת מקום לבידוד העובד ואולי השכרת חדר יעודי לכך באם לא ניתן לאפשר לעובד בידוד בבית, מוטל על המעסיק.
העובד שיוצא לחו"ל שלא לצרכי עבודה אינו זכאי לתשלום בגין ימי בידוד, ימים אלו לא משולמים לעובד, יכול לקבל תשלום עבור מימוש ימי חופשה אם עומדים לזכותו .

 מה עושים עם יום המנוחה השבועי של העובדת? נהגה לנסוע לתל אביב לסופ״ש. איננו יודעים עם מי באה במגע ואנו דואגים לשלום הורינו.  מה עלינו לעשות?

ההגבלות של משרד הבריאות מחייבות גם את העובדים הזרים לכאן או לכאן, לכן כשיש הודעה על סגר או הגבלת תנועה גם העובדים הזרים מוגבלים, אך כשאין הגבלות תנועה לא ניתן למנוע מהעובד לצאת לחופשתו השבועית במידה ורוצה לצאת. כמובן שישנן הגבלות לגבי אופי השהייה במהלך חופשתו השבועית. יש לעקוב אחר ההנחיות המשתנות (שימו לב,הבהרה אחרונה שפורסמה בנושא מופיעה לעיל).


איך מנפיקים תעודת מתחסן לעובד זר?
ממשרד הבריאות נמסר נכון לפברואר 2021 כי עובדים זרים בארץ אשר אינם חברים בקופות החולים לא יוכלו להנפיק כרגע תעודת מתחסן, הנושא בבדיקה ויעלו הנחיות בקרוב. אך כן ניתן להנפיק תעודת תו ירוק באתר :
https://corona.health.gov.il
אך אין מניעה מעובד שהתחסן וטרם קיבל את התעודה לערוך קניות או לרכוש תרופות בבית המרקחת ועוד.

האם עובדת במשק בית/מטפלת שמשלמים עבורה ביטוח לאומי זכאית לדמי אבטלה עקב משבר הקורונה?

הזכות לדמי אבטלה אינה אוטומטית. היא מותנית בתנאים מוקדמים, ביניהם: תושבות קבע; גיל (20-67, למרות שייתכן ויש שינוי לגבי אנשים בגיל הפנסיה אשר עובדים, ייתכן  והם זכאים בזמן משבר זה לאבטלה יש לעקוב אחר ההנחיות באתר ביטוח לאומי); תקופת אכשרה (עבודה קודמת במשך פרק זמן מסוים שנקבע בחוק עקב משבר הקורונה – עבודה של 6 חודשים במהלך 12 החודשים האחרונים, במקום תקופה ארוכה יותר שנדרשה עד כה). ככלל, פרילנסרים ועצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה. עם זאת, בצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) קיימות הוראות המקנות זכות לדמי אבטלה לחלק מהפרילנסרים, העוסקים במקצועות מסוימים, כפי שמופיע בתרשים המצורף – אך לא בכל תנאי. מומלץ לפנות לרשות התעסוקה באזור מגוריכם לפרטים נוספים.


 האם על המעסיק לשלם לביטוח הלאומי בגין עובד שבחל"ת?

בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של החופשה חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עבור העובד חלה על המעסיק 348.21ש"ח בכל חודש המהווים 6.57% משכר המינימום . החל מהחודש השלישי חובת העובד לשלם בעצמו סכום נמוך יותר של 177ש"ח . עם שובו של העובד חזרה לעבודה המעסיק יקזז משכר העובד את הסכום ששולם לביטוח לאומי.


האם עובדת משק בית אצל אדם בסיכון לקורונה שהתבקשה לא להגיע בתקופה זו לעבודה, זכאית לתשלום, או שיש להוריד מימי חופש?

ראשית יש לאפשר לעובדת לממש את ימי החופשה שצברה ולקבל עבורם תשלום, לאחר מיצוי ימי החופשה ניתן להוציאה לחל"ת, ואם היא ישראלית תוכל לפנות ללשכת התעסוקה בבקשה לקבלת דמי אבטלה.


האם עלי לשלם לעובדים שלי בתקופה הבידוד?

בהחלט. הוראת השעה של משרד הבריאות בדבר בידוד עקב מגיפת הקורונה מקימה לעובד זכות לימי בידוד כחוק. אין העובד נדרש להציג תעודת מחלה פרטנית (כמו ימי מחלה רגילים) אלא הוא חוסה תחת האישור הכללי שניתן על ידי משרד הבריאות, כל עוד הצהיר על ימי הבידוד מול משרד הבריאות. כל מעסיק ששילם לעובד עבור ימי הבידוד עשוי לקבל החזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימים אלו (לפי ההנחיות , נכון לתקופה – אוקטובר 2020 ועד מרץ 2021, יש להתעדכן מול המוסד לביטוח לאומי).

כל הכתוב לעיל אינו תקף לגבי חזרת עובד מחו"ל, בעוד נסיעתו שלא לצרכי עבודה.


 בשל כניסתנו לבידוד ל-10 ימים לא נוכל להעסיק את עובד משק הבית, מה עלינו לעשות? האם זכאי לתשלום דמי אבטלה? 

הזכאות לדמי אבטלה בעת חל"ת בעקבות מגיפת הקורונה מחייבת במס' תנאים – גיל העובד מתחת ל-67 שנים, הינו אזרח ישראלי ואורך חל"ת של 14 ימים ומעלה, במקרה שלכם מאחר ומדובר ב-10 ימים בלבד לא קמה הזכאות לתשלום דמי אבטלה, אך כן ניתן לממש ימי חופשה שנצברו במהלך העסקה בעת זו.


מה עושה מעסיק שמפחד להמשיך ולהעסיק את העובד בעת הקורונה?

למרות המצב, פחד אינו עילה מספקת, כשמדובר באנשים מבוגרים ובוגרים . לכן גם אם הסיבה להוצאה לחל"ת/פיטורין היא פחד, עדיין כל החובות חלות עליך כמעסיק.


האם אפשר להוציא לחל"ת עובד שנמצא בבית בבידוד?

לא. עובד שנמצא בבית בבידוד דינו כעובד חולה. רק לאחר מיצוי ימי המחלה שצבר בעבודה, או סיום ימי הבידוד שלו, מה שיגיע קודם, רק אז אפשר יהיה להוציא אותו.


עובד ששלחתי לחל"ת החליט להתפטר. האם אני צריך לשלם לו פיצויים?

אם עובד החליט להתפטר, מאחר ומצבו הכלכלי הורע, בשל ההוצאה לחל"ת הרי שיש לראות בו מתפטר כדין מפוטר. כלומר זכאי יהיה לקבל את פיצויים מלאים .


עוזרת הבית שלי בהריון ואינני מעוניינת להמשיך להעסיקה כעת, מה אוכל לעשות?

הממשלה אישרה תקנות חירום בשל משבר הקורונה המאפשרות למעסיקים בתקופת הקורונה להוציא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) נשים בהיריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה וב-60 הימים שאחריה, מבלי לקבל היתר מיוחד לכך.


מה עליי לעשות כעת ביומה החופשי של העובדת? איני מוכן להוציאה לחופשה מאחר וחושש להדבק בקורונה? 

נוכח המצב, עובדים רבים נאלצים לעבוד ביומם החופשי ובימי חגם, מאחר ואינם מעוניינים או שהמעסיקים אינם מעוניינים לאפשר לעובד לצאת מהבית.

בפניכם שתי אפשרויות וזה נוגע גם לחג וגם לימי החופשה השבועיים –

1.לאפשר לעובדת להישאר בביתכם גם בימים אלו ולעבוד ואז זכאית לקבל תוספת לשכר החודשי – 361.68ש"ח עבור יום מנוחה שבועי או עבור יום חג.

2.האפשרות השנייה היא לאפשר לעובדת להישאר בביתכם אך ללא עבודה בפועל, כלומר הבית יתנהל כאילו והעובדת אינה שם, וכך גם העובדת לא תצא מהבית וגם לא תיאלצו לשלם לה תוספת בעבור יום זה (במקרה שלא מדובר ביום חג או ביום חופש שבועי – יום זה יכול להיחשב כיום חופשה שנתית בתשלום אשר יורד ממכסת ימי החופשה להם העובדת זכאית).

בכל החלטה שתעשו רצוי להחתים את העובדת על מסמך המעגן זאת בכתב.

אין לדעת באם יפוצו הקשישים מהביטוח הלאומי בגין תשלום זה, ואל לנו לשכוח כי נצטרך את שירותי העובדים גם לאחר המשבר.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.