עמדת נציגת משרד הכלכלה בנוגע לפנסיה לעובדים זרים

 נקבע בחוק כי המעסיקים הסיעודיים כמו כל מעסיק בישראל צריך להפריש כסף לפנסיה עבור העובד הזר ,

אך מתי העובד מקבל את הכסף הנ"ל?? אז בואו נעשה סדר בבלגן…

 הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, מפרטת את ההנחיות לעניין ההפרשות

לפי צו ההרחבה בנוגע לפנסיה היא כלהלן:-

החובה של מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני חלה מכוח צו ההרחבה לפנסיה חובה

(להלן – "צו ההרחבה")  או מכוחו של הסכם מיטיב אחר .

מצ"ב קישור לצו ההרחבה (המקור החוקי המחייב את הפרשות): צו הרחבה פנסיה

בשלב זה, וכל עוד לא ניתן לקיים את הצו כלשונו וגם לא ניתן לקיים את הדרישה בסעיף 1 יא'

לחוק עובדים זרים, ה'תשנ"א-1991, ולבטח  עובדים זרים בביטוח פנסיוני  

(משום שעדיין לא נחקקו תקנות המייסדות קרן ייעודית בהתאם להוראות סע' 1 יא' לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991) 

–  יש לקיים את החובה בקירוב האפשרי.

לצורך כך הוציא משרד הכלכלה את ההמלצה בנוסח הבא:

ככלל, כספים לפנסיה – או כל הפרשה סוציאלית אחרת שמתחייבת לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה,

ואשר לא ניתן ליישם אותה על פי הכתוב בהם בעבור עובד זר

(ובכלל זה "עובד זר" שהוא מסתנן/מבקש מקלט) – יופרשו לחשבון ייעודי, שייפתח ע"י המעסיק

– לצורך צבירת כספים אלה. הכספים יצברו בחשבון זה בעבור העובד הזר עד למועד שבו יסיים

את עבודתו אצל המעסיק, או עד למועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ממנה,

לפי המוקדם מבין השניים. במקרה שבו במהלך תקופת שהייתו בישראל עבר העובד

הזר לעבוד אצל מעסיק אחר,  המעסיק הקודם יכול להעביר את הכספים מחשבון הפיקדון

שנפתח על-ידיו לחשבון ייעודי חדש שייפתח על-ידי המעסיק החדש.

הכספים יצברו בחשבון הפיקדון אך ורק לטובת העובד הזר,

והמעסיק לא יהיה רשאי למשוך אותם חזרה (אלא בהתקיים תנאים

לכך על פי המקור הרלבנטי לחיוב להפרשתם).

על המעסיק להבהיר ולפרט לכל המעורבים בדבר  (העובד הזר, מעסיק נוסף

ככל שישנו וגורמים אחרים המוסמכים לקבל מידע בנושא), אילו הפרשות מופרשות

ונצברות לחשבון הפיקדון הנ"ל (פנסיה, קרנות השתלמות וכיוב') ופרטי העובד שלטובתו

הן מופרשות לשם ונצברות שם. 

במקרה של זכאות לפדיון הכספים שהופרשו כנ"ל

– העובד הזר יקבל (בכפוף להוראות המקור החוקי המחייב את הפרשתם) את כל הכספים שנצברו לטובתו ,

לרבות הכספים שהופרשו מכיס המעסיק לטובת פיצויי פיטורים.

יובהר: במקרה שבו העובד הזר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים,

תשכ"ג-1963, בנוסף לסכומים שנצברו לפי צו ההרחבה (6% משכרו של העובד הזר) –

ישולמו לעובד הזר הסכומים הנדרשים עד לגובה סך כל פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם כחוק.

שימו לב: בכל מקרה שבו לעובד הזר יש מספר מעסיקים (לרבות במקרה של עו"ז המועסק בסיעוד,

שבו חלק מהשכר של העובד משולם ע"י חברת הסיעוד וחלק ע"י המעסיק הסיעודי בעל ההיתר להעסיקו)

– כל מעסיק יפריש את חלקו על פי הצו לפי ההנחיות כנ"ל. (כל אחד על פי היחס לשכר שהוא חב בתשלומו).

ההפרשות יתבצעו נוסף על השכר שמשולם לעובד.

שימו לב: לגבי חלקו של העובד הזר בהפרשות על פי צו ההרחבה – סעיף 25 לחוק הגנת השכר,

התשי"ח-1958קובע כי ניתן לנכות משכרו של עובד תשלומים שוטפים לקופות גמל.

מאחר ונכון להיום אין הסדרה של הפקדת כספי הפיקדון בעבור העובד הזר בקופות גמל,

מעסיק אינו רשאי לנכות את חלקו של העובד ולהעבירו לחסכון כאמור לעיל, אלא בכפוף לתנאי הסעיף הנ"ל.

בברכה,

ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

גמלת סיעוד למקבלי רנטות

גמלה חודשית ליוצאי  רומניה, לוב, תוניס, בולגריה ומזרח אירופה: גמלה חודשית לכל החיים ליוצאי רומניה, לוב, תוניסיה, בולגריה ושאר יוצאי מזרח אירופה ממשרד האוצר בישראל

קרא עוד >

משרת אמון ,מהי?

עודכן לאחרונה 08/12/21 בג"ץ, בהרכב של 7 שופטים הגדיר את משרת הסיעוד כמשרת אמון. המשמעות של זה הינה נוכחות 24 שעות של העובד בבית המטופל,

קרא עוד >

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.