ימי חג

ימי חג

שימו לב – התעריף עבור עבודה ביום חג עומד על 380.22 ש"ח (לפי שכר המינימום- 5572 ש"ח).

חגים, עובדים זרים ומה שביניהם

מידע נוסף

אתר המרכז את תאריכי החגים במדינות השונות

מאמר בנושא זכויות חג לעובד
האם העובד יכול לבחור חגים אחרים כל שנה?

הנוהל קובע: עם תחילת העבודה נחתם חוזה בין העובד למעסיק.

כחלק מתנאי החוזה העובד בוחר 9 ימי חג, ואלו הם הימים בהם הוא זכאי לחופשה, ללא קשר לימי החופשה השנתיים.

הימים הנבחרים קבועים לכל משך ההעסקה ולא משתנים מדי שנה.

כמה ימי חג מגיעים לעובד זר?

על העובדים לתאם עם המעסיק בתחילת תקופת ההעסקה מהם ימי החג שבוחרים, ובמהלכם יעדרו מהעבודה. העובדים יוכלו לבחור אם להיעדר מהעבודה בימי החג היהודיים או בימי החג על פי המסורת שלהם.

חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב בתשלום 9 ימי חג לכל עובד (ישראלי או זר). עובד לא יהיה זכאי לתשלום תמורת ימי חג החלים בשבת. הימים הם פר שנה קלנדרית, אולם הם חלים לפי מועדם.

הסבר: אם עובד עבד חצי שנה ובמהלכה חלו כל 9 ימי החג שלו על פי דת ו/או ארץ מוצאו ובכך בחר, יהיה זכאי לקבל את כולם.

האם ימי החג נספרים לפי שנה קלנדרית או מהיום שהעובד התחיל לעבוד?

אין כל הבדל בין עובד זר לעובד ישראלי לעניין הזכויות הסוציאליותולפיכך, כל עובד המועסק בשכר חודשי זכאי לימי חג מתחילת עבודתו.

רק עובד שעתי מתחיל לקבל ימי חג אחרי 3 חודשים. לכן גם בענף הסיעוד, אם העובד הוא חודשי, הוא זכאי לימי חג מתחילת עבודתו.

לגבי העובדים ששכרם משולם מדי חודש תמורת חודש עבודה מלא – ישולם להם מלוא השכר המגיע גם תמורת ימים בחודש בהם שהו בחופשת חג, ולא הגיעו לעבודה.

הימים הם פר שנה קלנדרית, אולם הם חלים לפי מועדם.

מה עושים כשיום חג נופל על שבת? משלמים כפול?

כאשר יום חג נופל על יומו החופשי של העובד, והעובד נאלץ או בוחר לעבוד ביום זה – יש לשלם לו עבור אחד מהם. אין כפל תשלומים, והתשלום עבור העבודה הוא בשיעור של 150%.

קראתי שלעובד מהפיליפינים מגיע 14 ימי חג; מה החוק בארץ? כמה ימי חג?

אין ייחוס מיוחד לעובד זר פיליפיני. על פי חוק, הוא זכאי כמו כל עובד אחר ל-9 ימי חג, כעובד ישראלי.

מהו פדיון יום חג?

ניתן לשלם בכסף את שווי ימי החג.

עבור יום חג שהעובד עבד בו בפועל מגיע לו 150% משווי יום העבודה הרגיל, לפי שכר המינימום הקבוע בחוק: 334.3 ש"ח ועוד שעה נוספת בשיעור של 150%; לכן התעריף עומד על 380.22 ש"ח, ובנוסף זכאי העובד ליום מנוחה חלופי.

אם עובד עבד ביום חגו - משלמים לו שכר חודשי רגיל+150% משכר עבודה יומי? מדוע יש כפל?

העובד אמור להיות בחופש ביום חגו ולקבל שכר חודשי כרגיל, ללא גריעת היום בו לא עבד. לכן במידה והוא עובד עליו לקבל תוספת תשלום עבור העבודה 100%, ובנוסף תוספת של 50% מאחר וזה יום חגו – כלומר יחד 150%, זאת בנוסף לשכר החודשי. בדיוק כמו שבת.

אם עובד זר מעדיף שלא לנצל את יום החג, מותר לסכם איתו על תעריף יומי רגיל?

התשלום עבור עבודה ביום חג הינו 361.68 ש"ח, ולכן אם תעבוד העובדת ביום חגה זוהי התוספת שיש לשלם לה. עובד ומעסיק יכולים לסכם ביניהם החלטות בנוגע להעסקה, אך אם ייבחן המקרה בבית הדין ייתכן ותיאלצו לשלם את ההפרש שלא שולם.

העובד יצא בטעות ל-14 ימי חג במקום 9 המגיעים לו בשנה שעברה. מה אוכל לעשות?

יש להחתים את העובד כי קיבל 5 ימי חג בתשלום ביתר בשנת X בשל טעות, והוא מאשר כעת לקזז לו את ימי החג מהימים שלזכותו בשנה הבאה; או לחילופין לקזז את השווי של הימים העודפים ממשכורתו הקרובה לבחירתו.

יש לשים לב שכל ההורדה לא תעלה על 25% מהמשכורת. ניתן לחלק את סכום ההורדה. חשוב מאד שהעובד יחתום על כך בכתב בשפה המובנת לו, כדי שהקיזוז/תיקון ייעשה כדין.

מהו אורך יום חג של עובד זר?

זכאי סך הכול ל-9 ימי חג.

אין הגדרה בחוק לגבי אורך של יום חג.

חג דינו כדין שבת כשמדובר בחגים של היהדות.

האם מותר לעובד לבקש ימי חג 3 ימים ברצף?

אם יוצא העובד לחג על פי עדתו, שחל 3 ימים ברציפות (לדוגמא, הוא יצא לשלושת ימי החג במלואם) – או אז יקוזזו לו מיתרת החגים 3 ימים, והוא יהיה זכאי רק לעוד 6 ימי חג בתשלום.

העובדת מבקשת את התשלום עבור עבודה בימי חג במעמד תשלום שבועי של המקדמה. האם אנו חייבים להיענות לבקשתה או שניתן לשלם במועד תשלום שכר חודשי?

עת התשלום אינה משנה; מה שחשוב זה אישור חתום שקיבלה חלף חג/שבת – בכסף למניעת כפילויות.

באופן כללי מומלץ לנהל ערכת תשלומים חודשית שנתית מסודרת שתהווה אסמכתא כשתגיע עת חישוב סופי וגמר חשבון. ניתן לרכוש ערכה מלאה שנערכה על ידי חשבי השכר של הקו למעסיק.

האם עובד-מחליף זכאי לפדיון יום חג?

עובד מחליף הינו עובד שעתי ולא עובד בשכר חודשי, וככזה זכאי לתשלום עבור פדיון ימי חג רק החל מהחודש הרביעי לעבודתו.

עובדת לא יידעה על יום חג ועבדה כרגיל ללא טענות, כלומר כנראה לא רצתה לקחת יום זה כחג. האם יש צורך לשלם רטרואקטיבית אם עבדה ביום זה כיום רגיל?

על פי החוק עובד זר/ישראלי זכאי ל-9 ימי חג בשנה.

לעובד ישראלי יש רשימה סגורה של 9 ימי החג, בניגוד לעובד זר שצריך לבחור ולהודיע למעסיק מראש בהסכם העבודה אילו 9 ימי חג בשנה הוא בוחר לקחת.

צודק המעסיק שאינו יודע מתי מתקיימים חגי עדתו של עובד הזר, ועל הצדדים לסכם מראש את 9 ימי החג.

אשר על כן משלא נסגר בין הצדדים מפורשות מהם 9 ימי החג (וחשוב שיכתבו בהסכם העבודה בין הצדדים מפורשות) – לא יכול לנחש המעסיק, כי יש הרבה יותר מ- 9 ימי חג בכל דת, והאם מדובר בחג שהעובד רוצה לנצל בתשלום.

אשר על כן, לדעתי, אין לשלם לעובדת הנ"ל את יום החג, בהנחה כמובן שקיבלה שכר רגיל בגין אותו יום.

מתנות לחג, האם חובה?

אין חוק לגבי מתן מתנות לעובדים. מתנה תלויה ברצון טוב של המעסיק בלבד.

במידה והחלטתם לקנות מתנת חג לעובד/ת, מומלץ לרשום את שווי המתנה בפנקס התשלומים כולל אישור קבלה.

העובד שלנו יצא לחופשת מולדת עקב פטירת קרוב משפחה. אני יודעת שמגיע לעובדים ימי אבל לפי הנהוג בדתם הנוצרית. כמה ימי אבל מגיעים לו?

על עובדים זרים חלים אותם חוקים כמו על עובדים ישראלים. לגבי ימי אבל, המקסימום זכאות לימי אבל הוא 7 ימים קלנדריים לעובד שמועסק מעל 3 חודשים.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד