שכר חודשי

שכר חודשי

שכר המינימום החל מ- 01/04/2024 ועד היום עומד על סך 5,880.02 ש"ח לחודש (בערכי ברוטו, לפני ניכויים מותרים לעובד זר על פי תקנות ולפני ביטוח לאומי ומס בריאות).

קישור לניתוח שכר עובד זר בסיעוד כולל ניכויים מותרים בחוק

פנקס התשלומים לעובד יעזור לכם להעסיק נכון!

למאמר המגדיר את שכר הברוטו והנטו לעובד הזר 

האם ניתן לשלם את השכר במזומן ובדולרים?

לפי הנחיה של משרד האוצר בהתאם לפיקוח על הלבנת הון, יש לפתוח לעובד חשבון -עדיף בבנק הדואר ולהפריש את השכר אל חשבון זה באמצעות המחאה או העברת כספים בנקאית. באופן זה ישנה הוכחה על תשלום השכר גם אצל המעסיק וגם אצל העובד. מומלץ, אפילו שהעובד דורש, לא לשלם במזומן. ניתן להעביר את התשלום בדולרים אל חשבון הבנק.

כיצד לפתוח חשבון בבנק הדואר?

עד היום שלמתי לעובד 600$, הבנתי שהחוק החדש מחייב שכר מינימום - האם אני חשוף לתביעה?

אכן כן. שווי 600$ בשקלים לאחר חישוב שער דולר ממוצע אינו מגיע לשכר המינימום שהונהג בשנים שעברו והעובד זכאי לקבלת השלמה לשכר המינימום בקיזוז כל הניכויים המותרים על פי חוק עובדים זרים ותקנותיו.

העובדת שלי רוצה העלאה בשכר ואין באפשרותי להעניק לה כרגע. האם זו עילה מוצדקת להתפטרותה? ואם כן מה עלי לעשות?

בהנחה שהתשלומים לעובדת הינם לפי חוק, דרישתה להעלאה בשכר אינה עילה מוצדקת להתפטרות בדין מפוטר או אז תהיה זכאית לפיצויים.

העובדת רשאית להתפטר בכל עת ומכל סיבה, כל עוד נתנה הודעה מוקדמת על פי המועדים המצוינים בחוק.

האם דמי כיס הניתנים מדי סופ"ש הינם מקדמה של שכר הבסיס או בתוספת לשכר הבסיס?

דמי הכיס הינם למעשה מקדמות לשכר, ומהווים חלק ממנו ולא תוספת לשכר. אלא אם נקבע אחרת בחוזה ההעסקה.

מעסיקים בסיעוד יכולים לצמצם ימי עבודה לעובד, או להוריד 15% מהמשכורת בגלל מצב כלכלי? לדוגמא - לקצץ בימי העבודה של העובד על חשבון חופשה שנתית?

לשאלת קיצוץ בשכר או הוצאה לחופשה "כפויה".

קיצוץ בשכר ולו בשקל אחד היא פעולה אסורה, אלא בהסכמת העובד בכתב ומראש, אחרת דינה כדין הרעת תנאים המזכה עובד להתפטר בדין מפוטר.

לעניין הוצאה לחופשה מרוכזת – ניתן; המעסיק הוא זה שקובע את מועד החופשה לעובד על פי חוק.

העובד הזר מסיים שנת העסקה ראשונה. האם עלי להעלות לו את המשכורת?

אם הנכם משלמים שכר במסגרת החוק אין כל הכרח או הנחיה להעלות את שכר העובד לאחר השלמת שנה, זה תלוי בסיכום בינכם ותאום ציפיות בין הצדדים, נתון לשיקול דעתכם באם להעלות את שכרו או לא.

אני משלם לעובד כל 9 לחודש, עבור החודש שקדם לכך. העובד התפטר ועזב עבודתו ב- 15 ליוני. האם לשלם על הימים ביוני או שניתן לשלם ב 9- ליולי?

משהסתיימו יחסי עובד מעביד יש לשלם לעובד את המגיע לו בעבור כל תקופת עבודתו. בעיכוב התשלום עבור ימים אלו אתה עלול להיתבע בגין הלנת שכר.

מה התשלום שעלי לשלם למטפלת זרה בזוג?

אין הגדרה ברורה לנושא זה והעניין פתוח למשא ומתן ביניכם. שאלו את העובדת מה הציפיות שלה, וכשתגיעו להסכמה יש לחתום על חוזה העסקה חדש ובו הגדרה מדויקת של חובות וזכויות.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד