המדריך למעסיק עובד ניקיון או גינון בבניין משותף

גרים בבניין משותף? יש לכם מנקה בבניין? גנן שדואג לטיפוח הגינה?

דעו כי חוקי עבודה חלים גם עליכם!

ועד הבית בבניין משותף, הדואג גם לניקיון ותחזוקת החללים המשותפים, במקרים רבים הופך

לעיתים בעל כורחו למעסיק. אז בואו נעשה סדר בדברים!

האם המנקה בבניין/ הגנן עובד דרך חברת כוח אדם /קבלן? פרילנסר? או אדם פרטי? 

זו השאלה הראשונה שעליכם לשאול, זאת משום שיש הבדל רב בין העסקת אדם פרטי ובין העסקה דרך חברת כוח אדם /פרילנסר.

העסקת עובד ניקיון / גינון דרך חברת כוח אדם /קבלן

במידה וועד הבית פנה לחברת כוח אדם המאגדת עובדי ניקיון זו למעשה אינה העסקה בפועל,

מאחר וועד הבית קשור בחוזה מול חברת כוח האדם ולא מול העובד עצמו.

בסוף כל חודש מגיש הקבלן חשבונית לתשלום וועד הבית משלם עבור העבודה שסופקה.

במקרה הזה, שכר העובד והתנאים הסוציאליים משולמים במלואם על ידי החברה שמעסיקה את העובד,

ולא על ידי ועד הבית, לכן לא מתקיימים כאן יחסי עובד מעביד.

חברות כוח אדם לרוב גובות תעריף גבוה יותר לשעה, וגם אינן מבטיחות זמינות עובד קבוע

בכל פעם, אך חוסכות לכם את ההתעסקות בהיותכם מעסיקים לכל דבר ועניין.

העסקת פרילנסר – עובד ניקיון / גינון עצמאי

פרילנסר הוא עובד עצמאי שנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש,

עבור מספר לקוחות, באופן הנתון לשליטתו ולשיקול דעתו.

פרילנסר, גם כמנקה או גנן, יגיש לוועד הבית, שהוא הגוף הצורך את השירות –

חשבונית לתשלום מידי חודש.

גם בהעסקה מהסוג הזה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אלא שירות שניתן כנגד חשבונית.

פרילנסר המגיש חשבונית, אמור לדאוג לתנאים הסוציאליים שלו עצמו ואין לוועד הבית כל צד בעניין.

בהעסקת פרילנסר, עובד עצמאי, חשוב לנסח הסכם על מנת למנוע סכסוכים עתידיים.

בהסכם יש לציין כי הפרילנסר מתחייב לשלם בעצמו את כל ההפרשות הסוציאליות,

לרבות פנסיה, ימי חופשה, מיסים ועוד.

העסקת עובד ניקיון / גינון פרטי, שכיר

אם העובד שוועד הבית מעסיק הינו אדם פרטי, שאינו מגיש חשבונית ולא קשור לחברת כוח אדם,

הרי שבמקרה הזה יחסי עובד מעביד מתקיימים בין ועד הבית ובין העובד והנכם מעסיקים לכל דבר ועניין!

בתור מעסיקים כדאי לכם לדעת מהם השלבים בהעסקת מנקה /גנן בבניין משותף.

תחילת העסקה

שלב ראשון – חתימה על חוזה/הסכם עבודה

החוק אינו מתיר העסקה ללא הסכם עבודה בתוקף, לכן וועד הבית אמור לערוך חוזה העסקה

מסודר המגן על שני הצדדים במקרה של התפטרות/פיטורין ומעגן יחסי עובד-מעביד כחוק.

חוזה העבודה מגן עליכם וימנע תביעות מיותרות ודרישות עתידיות. החוזה צריך להיות מעודכן

בהתאם לשינויים בחוק,  לתנאי העבודה הנדרשים ולכלול את השכר והתנאים שסוכמו.

ניתן למצוא באינטרנט חוזה העסקה סטנדרטי.

חשוב לדעת שלכל חוזה ניתן  להוסיף סעיפים בהסכמה הדדית, עליו חתומים שני הצדדים.


שלב שני  – פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

מעסיק מחויב ברישום עובד במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום היותו מעסיק

ולדווח על פתיחת תיק מעסיק/ה עבור עובד/ת נקיון /גינון בבית משותף.

את הטופס ניתן להוריד באמצעות באתר המוסד לביטוח לאומי או לקבל באחד מהסניפים.

על גבי הטופס יש לציין את פרטי המנקה/הגנן

כולל שם ומספר תעודת הזהות שלהם באתר המוסד לביטוח לאומי.

רישום העובדים בביטוח לאומי מבטיח את זכויותיהם במקרה של תאונת עבודה, דמי לידה,

פנסיית שאירים, דמי אבטלה וקצבת זקנה.

ביטוח לאומי מעסיק 5.25% עבור מצד המעסיק ועוד  2% מצד העובד  –

סה"כ7.25% מהשכר החודשי ברוטו.


שלב שלישי  – מעקב, רישום וחסכון לתנאים סוציאליים לעובד

חוקי עבודה במשק הישראלי חלים על כלל המעסיקים, גם על מעסיקי מנקה /גנן בבניין משותף,

  וגם אם מועסק רק פעם בשבוע.

ימי חופשה

זכאות העובד לחופשה השנתית נקבעת ע"פ מספר הימים אותם עבד

העובד בפועל  באותה שנה ולא על פי היקף משרתו. ימי חופשה לעובד בשכר שעתי/יומי באופן הבא

-מס' ימי החופשה המגיעים לעובד במשרה מלאה לפי ותק כפול מספר ימי העבודה בפועל ולחלק ל-200

חשוב לדעת כי אין לפדות ימי חופשה במהלך העסקה אלא רק בסופה!

רשימת הזכאות המלאה לפי העסקה במשרה מלאה

ימי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק.

התעריף ליום הבראה 382 ש"ח ליום . לעובד שעתי/יומי יחושבו דמי ההבראה לפי היקף המשרה.

לרשימת הזכאות המלאה לפי העסקה במשרה מלאה

ימי חג

עובד זכאי ל-9 ימי חג קבועים הנקבעים בתחילת העסקה.

מנקה /גנן בבניין משותף הינו עובד שעתי וככזה זכאי לתשלום רק החל מהחודש הרביעי להעסקתו.

העובד זכאי לתשלום עבור יום חג רק במידה ויום עבודתו נופל על יום חג , גם כשלא עובד.

במידה ועובד ביום חגו יש לשלם לו שכר רגיל ועוד תוספת של 150%.

ימי מחלה

עובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה בהצגת אישור רפואי עד למקסימום צבירה של 90 יום.

התשלום עבור ימי המחלה על פי הוראות החוק.

ימי המחלה נספרים ברצף .

ימי מחלה שלא מומשו במהלך העסקה נמחקים עם סיום העסקה, אין פדיון לימי מחלה.

קרן פנסיה ופיצויים

חוק הפנסיה מחייב אתכם, כמעסיקים.

עליכם להקפיד על תשלומי הגמל פיצויים מכוח צו הרחבה לפנסיה משנת 2008.

המעסיק מחוייב בהפרשות חודשיות לפנסיה 6% חלק העובד.6.5% חלק המעסיק ו-6% פיצויים.

את הכספים יש להפקיד בקופה על שם העובד במידה ויש לו קופה פעילה, או לפתוח קופה חדשה

בבנק או בחברת הביטוח כך שתוכלו להפקיד מדי חודש את הסכומים הנדרשים בחוק ותמנעו מ"הפתעות"

ודרישות תשלום לכשיסתיימו יחסי עובד ומעביד.

העובדים הם שצריכים לבחור את קרן הפנסיה אליה יועברו הכספים ואם לא יעשו זאת, האחריות מוטלת עליכם.

הכספים הללו יהיו לרשות העובד עם תום יחסי עובד מעביד, בניכוי מס על פי חוק.

ביטוח רפואי

כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד, המעסיק מחויב לבצע ביטוח רפואי.

עובדים ישראלים מבוטחים על ידי קופת חולים , ולכן יש רק צורך לפתוח תיק בביטוח הלאומי

על מנת לכסות את כל מה שקשור לתאונות עבודה.

נסיעות

החזר הוצאות נסיעה לעובדת עד תקרה של 22.60 שקל ליום עבודה.

מס הכנסה

חובת תשלום מס הכנסה חלה גם על העסקת מנקה /גנן בבניין משותף.

על העובדים, שסביר ועובדים במספר בניינים לעשות תיאום מס , מאחר ומקבלים שכר ממס' מעסיקים.

עובדת בהריון 

חוק עבודת נשים, על כל סעיפיו, חל גם במקרה הזה.

למשל, אם העובדת נכנסת להריון, קיימת הגבלה על פיטוריה.

ואם תבקשו לפטרה יהיה עליכם לבקש אישור מיוחד משרד הכלכלה כדי לפטרה.

העובדת שבה מחופשת לידה? לא ניתן לפטרה, אלא רק 60 יום לאחר ששבה לעבודה.

סיום העסקה על פי חוק

שלב ראשון –  שימוע

במידה והחלטתם על סיום העסקה, יש לזמן את העובד ראשית לשימוע, להסביר את סיבת הפסקת

העבודה ולתת לו אפשרות למענה. במעמד השימוע ניתן לתת לעובד את מכתב הפיטורין

עם תאריך הפסקת עבודה עתידי.


שלב שני  – הודעה מוקדמת  

הצד היוזם את הפסקת העבודה מחויב בהודעה מראש בכתב על הפסקת עבודה.

מעסיק יכול לדרוש את עבודת העובד בזמן ההודעה המוקדמת, או לחלופין לשלם לו בגינה כחלף הודעה מוקדמת.

עובד שעזב ללא הודעה מוקדמת כחוק ,יקוזזו ימי ההודעה המוקדמת בהתחשבנות האחרונה מולו.

לפרוט זמני הודעה מוקדמת לעובד בשכר יומי/שעתי


שלב שלישי -שחרור קרן פנסיה ופיצויים  

עם סיום יחסי עובד מעביד, זכאי העובד לכספי הפנסיה והפיצויים שנחסכו לטובתו

במהלך ההעסקה,  גם אם לא נעשתה צבירה בפועל.

יש להעביר את פרטי הקופה והמידע לגבי הסכומים שנצברו.

שחרור הכספים בניכוי מס על פי חוק .

חשוב לדעת כי קרן הפיצויים מהווה את גובה הפיצויים במקרה בו העובד/ת מתפטר,

אך במקרה שפוטר על ידי המעסיק יש צורך בהשלמת ההפרש לכדי שכר חודשי אחרון

(לפי ממוצע 12 החודשים טרם סיום ההעסקה) כפול מס' שנות העסקה.


שלב רביעי -תשלום יתרת התנאים הסוציאליים

במעמד סיום יחסי עובד מעביד יש לערוך גמר חשבון עד שבועיים מסיום העסקה.

בנוסף לפנסיה ופיצויים, יש לשלם לעובד בגין זכויות סוציאליות שצבר ולא מימש במהלך העסקה,

כמו ימי חופשה (חוק התיישנות של 3 שנים) הבראה (חוק התיישנות של 7 שנים)

וימי חג שלא שולמו (חוק התיישנות של 7 שנים).


מקרים מיוחדים בהעסקת מנקה/גנן בבניין 

מה הדין במקרה של תאונת עבודה? העובדת נפלה בדרכה לעבודה או בבית המעסיק מי אמור לשאת בנטל?

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.

המוסד לביטוח לאומי נותן את הכיסוי במקרה של תאונת עבודה, כיסוי שלא ניתן לרכוש אם העובדת אינה מבוטחת ומדווחת לביטוח לאומי.

מעסיק שלא יבטח את עובדת משק הבית שלו חושף עצמו לתביעה בסכומים גבוהים. בביטוח הדירה של המעסיק יש כיסוי של חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית, אך הכיסוי הוא לתביעה שמעבר לכיסוי של ביטוח לאומי.


מעוניינים לדעת כמה בדיוק עליכם לשלם לעובד?  

פנו אלינו לביצוע מסמך מגן מעסיק אצל חשב שכר מומחה בתחום דיני עבודה אשר יערוך לכם סיכום ביניים תקופתי/גמר חשבון מקצועי. לפרטים נוספים


לשאלות ותשובות בנושא עובדים בשכר יומי/שעתי

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.