זכוית עובד ישראלי או זר במדינת ישראל

לעובד במשק, זר או ישראלי, זכאי לזכויות בסיסיות החלות מרגע תחילת העבודה, במהלכה ועד לסיומה.

זכויות בסיסיות אלו נקבעו מכורח מכלול דיני עבודה הכוללים חוקי יסוד וחוקי מגן

ללא תלות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.

זכויות בסיסיות אלו נועדו לשפר את תנאיו של העובד והעובד אינו רשאי לוותר עליהם.

חוקי המגן חלים רק במקרים בהם מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד.

לעובדים כמו: מתנדבים, מוגבלים, פרילנסרים ועובדי חברות קבלן וכוח אדם ישנו דין מיוחד.

זכויות המגן הבסיסיות הן :

שכר מינימום

החוק קובע כי העובד זכאי לשכר מינימום  5571.75₪ ברוטו נכון ל-2023,

שכר זה מבוסס על תעריף לשעה של 30.61₪   בסיכום חודשי של 182 שעות – כלומר משרה מלאה.

בעת חיפוש משרות חשוב להשים לב שתעריף שעת עבודה לא יהיה נמוך מהתעריף הקבוע בחוק לשכר המינימום.

יום מנוחה שבועי

עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה העובד זכאי למנוחה שבועית של 25 שעות רצופות לפי בחירתו.

יום שבת אצל עובדים יהודים וכל יום אחר אצל בני דתות אחרות .

החוק מסדיר את אורכו של יום המנוחה ואת השכר אשר ישולם בגין שעות נוספות

או עבודה ביום המנוחה.

חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית מסדיר את מספר ימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו.

הגנת השכר

 חוק הגנת השכר קובע את המועד האחרון לתשלום השכר, דין הלנתה,

חובת הנפקת תלוש השכר (יוצא מן הכלל במקרה זה המעסיק הפרטי הסיעודי) ועוד בנושא…

חוק הודעה לעובד

מחייב את המעסיק למסור לעובד הודעה המפרטת את משרתו של העובד ,תנאי שכרו וכו'.

המעסיק מחויב להגיש את ההודעה עד 30 יום מתחילת ההעסקה. חשוב לוודא את כל פרטי השכר

ותנאי העבודה כבר בעת חיפוש משרות.

הודעה מוקדמת

עובד המתפטר או מעביד המפטר עובד חייב לתת הודעה מוקדמת בתקופה הקבועה בחוק

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. המטרה שבבסיס חוק הודעה מוקדמת לפיטורין

היא לאפשר לעובד להתכונן ולהתחיל כבר בחיפוש משרות לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת על מועד פיטוריו.

מחלה

חוק דמי מחלה קובע כי העובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים,

ימי המחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי. חישוב תשלום ימי המחלה הוא כדלקמן –

בעבור היום הראשון לא משלמים, בעבור היום השני והיום השלישי 50% מהשכר היומי הרגיל

והחל מהיום הרביעי תשלום מלא . עד לתקרה של 90 ימים צבורים .

פנסיה

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 ,

זכאי העובד בישראל להפרשות לפנסיה. מדי חודש על המעסיק להפריש מכספו ערך

של 6.5% משכר העובד ברוטו  ועוד 6% לפיצויים. ואילו העובד נדרש לנכות משכרו הברוטו 6% .(נכון ל-2022)

קיימות זכויות בסיסיות נוספות להם זכאים העובד הישראלי והזר.

תנאי העבודה של העובד הזר זהים לתנאי העבודה של העובד הישראלי

עם מעט שינויים במקרים מסוימים (כמו במקרה של עובד זר סיעודי המתגורר בבית המעסיק וכד')

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.