סיום יחסי עבודה כחוק

כללי אצבע לסיום יחסי עבודה כחוק

בתור מעסיקים עליכם לדעת גם איך מסיימים יחסי עובד –מעביד כחוק.

פנסיה ופיצויים לעובד

כמה עליך להפריש? מדי חודש יש לנכות (נכון לינואר 2019) 6% משכר העובד, להוסיף על זה עוד 6.5% לפנסיה ועוד 6% לפיצויים מצדכם. יחד 18.5% משכר העובד.

האחוזים נגזרים משכר ברוטו לפני ניכויים, והשתנו לאורך השנים יחד עם שכר המינימום. חשוב לדעת כי מבחינת החוק, כל מרכיב בשכר שהינו קבוע ומשולם לעובד באופן סדיר (למעט אשל ונסיעות), נחשב לחלק משכרו ולכן יילקח בחשבון הזכויות הסוציאליות (לרבות הפנסיה).

את סכום הכסף שנצבר יקבל העובד בתום העסקתו ,או עם עזיבתו את הארץ, המוקדם מבניהם. גם אם לא נעשתה צבירה בפועל, כספים אלו שייכים לעובד ויקבלם עם תום יחסי עובד מעביד או עם יציאתו את הארץ לצמיתות, הקודם מבין השניים.

לאן מפרישים? את הסכום יש להפקיד בחשבון ייעודי הנפתח למטרה זו.

קיימות שתי אפשרויות:

  • לפתוח קופת גמל בחברת ביטוח.
  • לפתוח חשבון בנק ייעודי – רצוי להוסיף לחשבון בסוגריים את שם העובד אולם לעובד לא יכולים להיות זכויות ניהול כלשהם בחשבון.

 מתי מתחילים להפריש? כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה מהיום הראשון לעבודתו, וזאת לאחר שעבד שלושה חודשים בפועל. אומנם החוק קובע כי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים לפנסיה ממקום עבודה קודם (כלומר עובד שהמעסיק הנוכחי ייבא והינו מעסיקו הראשון בישראל) המעסיק החדש מחויב להתחיל להפריש רק החל מהחודש השביעי לעבודה.

במידה והעובד פוטר או נסתיימו יחסי עובד מעביד בשל העברת המעסיק למוסד סיעודי או פטירתו חלילה (מקרים הנחשבים לפיטורים לכל דבר), יקבל העובד את כספי הפיצויים מהקופה הייעודית והשלמה לכדי שכר עבודה אחרון כפול מס' שנות עבודה.

קרא עוד בנושא פנסיה

קרא עוד בנושא פיצויים


שימוע לפני פיטורין

החוק מחייב עריכת שימוע לפני פיטורי העובד, שיחה היכולה להיות רשמית או לאו, בה המעסיק מציין את אי שביעות רצונו בפני העובד ויכול לתת לו הזדמנות שנייה או להודיע על פיטוריו עם מכתב רשמי. החוק אינו מגדיר פרק זמן שצריך לעבור בין השימוע לבין הודעה הפיטורין.

עוד בנושא שימוע


הודעה מוקדמת

ביוזמת העובד –דהיינו התפטרות – אם מסיבה כלשהי העובד הזר מעוניין להפסיק לעבוד אצל המעסיק – הוא יכול לעשות כן ללא חשש ואסור בשום פנים ואופן למנוע זאת ממנו. עליו להודיע למעסיקו בכתב ולהציג מכתב התפטרות. הפסקת העבודה מצד העובד צריכה להיות כפופה להנחיות החוק.

ביוזמת המעסיק – דהיינו פיטורין – במידה והנכם לא מרוצים מהעובד ומעוניינים לפטרו, או במקרים בהם המעסיק נפטר חלילה, או הועבר למוסד סיעודי ואינכם צריכים את שירותי העובד יותר, עליכם להודיע לעובד מראש על פי חוק בהתאמה לוותק. ניתן גם לשלם עבור תקופת ההודעה המוקדמת ללא העסקה בפועל – חלף הודעה מוקדמת.

היו מקרים בהם נפסק כי חובת ההודעה המוקדמת מתייתרת ובוטלה חובת התשלום, אך חשוב להבהיר כי רק בית דין לעבודה רשאי לפסוק בעניין זה, באם לשלול באופן מלא, חלקי או בכלל לא.

עוד בנושא


מומלץ לבצע גמר חשבון על-ידי חשב שכר של הקו למעסיק, בכדי למצות את כל הזכויות והתשלומים האחרונים של העובד בכדי להימנע מתביעה עתידית.


האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.