פיטורין

לפני שמפטרים חשוב להתכונן ולדעת את החוק, משום שהרבה פעמים עקב פקטורים אישיים

העובד עלול להיעלב ולהיפגע – ולמצוא פרצה שתעזור לו לגבש כתב תביעה עתידית.

לכן, ראשית יש לבחון את העילה לפיטורין לפני שמקבלים את ההחלטה:

מה העילה לפיטורין

  • האם העובד באמת לא מתפקד לאחר שניתנו לו אזהרות חוזרות ונשנות?
  • האם קרה מקרה יחיד שבו שני הצדדים כעסו אחד על השני ומאז הוחלט שלא רוצים יותר שיעבוד או שהיה רצף של מקרים?
  • במקרה של עובד זר שגר 24 שעות בבית המטופל – האם ישנה חלופה אחרת בדמות עובד חדש זמין?
  • האם העובד דורש דרישות מסוימות ומאיים להתפטר ואנו רוצים שיעזוב?

 

שימוע

לאחר בחינה זו יש לערוך לעובד שימוע, חשוב לציין שלפי החוק חובה על המעסיק לקיים שימוע

בטרם הוא מפטר את העובד. העדר שימוע יכול לגרום בהרבה מקרים לתביעה עתידית שעלולה לעלות כסף רב,

וזאת רצוי למנוע. יש לתת לעובד מכתב פיטורין בשפה שמבין וחשוב שהמכתב יתייחס לתוצאות השימוע.

 

הודעה מוקדמת מצד המעסיק

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א-2001 מחייב את המעביד המבקש לפטר עובד ב

מתן הודעה מוקדמת, בהתאם להוראות החוק. על המעסיק להודיע בכתב הודעה מוקדמת לעובד על פיטוריו.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת חודשית (כאשר המעסיק מפטר את העובד) :

במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים יום עבור כל חודש עבודה
החל מהחודש השביעי ועד לתום שנת עבודה ראשונה 6 ימים ועוד 2.5 ימים עבור כל חודש החל מהחודש ה-7
לאחר שנת עבודה ראשונה חודש ימים לפחות

מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי

בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

יצוין כי במקרה של פיטורי עובד עקב "הפרת משמעת חמורה" או "הפרת אמון המעביד" –

החוק יכול לאפשר פיטורין ללא הודעה מוקדמת, אם כי לבית המשפט הסמכות להחליט

אם התקיימה הפרת משמעת כזו.

הודעה מוקדמת בעת פטירת מעסיק

החוק שותק לגבי תשלום הודעה מוקדמת בעת פטירת מעסיקהפסיקה בשנים האחרונות נעה לכאן ולכאן,

כאשר ברוב המקרים נפסק כי יש לשלם דמי הודעה מוקדמת גם בעת פטירת מעסיק.

הרציונל הוא כן ליתן דמי הודעה מוקדמת וזאת משום הרצון להבטיח כלכלית

את העתיד הקרוב של העובד שמקור פרנסתו נקטע ולא באשמתו. עם זאת, נפסק כי במקרים בהם

העובד מסרב לעבוד בזמן השבעה ולבטח כאשר מצא עבודה אחרת, מתייתרת הזכות ליתן

דמי הודעה מוקדמת שכן התכלית למענה נוצר חוק הודעה מוקדמת היא שמירה על רמת חייו

והכנסותיו של העובד ועם מציאת עבודה למעשה תכלית זו מומשה אך החוק קוגנטי.

אם יבקשו יורשי המעסיק לשלול דמי הודעה מוקדמת מהעובד עליהם לבחון את הנושא בבית דין לעבודה ,

כאשר כל מקרה נבחן לגופו ורק לשופט הסמכות להכריע בעניין זה.

 חלף הודעה מוקדמת

מעסיק רשאי להודיע לעובד המפוטר כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד בעת תקופת ההודעה המוקדמת,

כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מותר לחפוף בין ימי חופשה לבין ימי הודעה מוקדמת בתנאי שלאחר הימים החופפים

עדיין תיוותר יתרה של לפחות 14 יום של הודעה מוקדמת לא בחפיפה.

לדוגמא העובד זכאי ל – 30 יום הודעה מוקדמת ויש לו יתרת חופשה לניצול של 14 יום

יכול להוציא את העובד לחופשה בימי ההודעה המוקדמת. לא מתאפשרת חפיפה המצויינת לעיל במקרה של פטירת מעסיק.

בשונה מימי חופשה, אין לחפוף ימי מחלה לימי הודעה מוקדמת.

 

תשלומים לעובד המפוטר 

בעת פיטורי העובד יש להעביר לו תשלום עבור כל הזכויות הסוציאליות שצבר במהלך תקופת עבודתו,

קרי שכר עבודה אחרון, ימי חופשה שלא מומשו, הבראה שטרם שולמה  ,כספי הפנסיה שהופרשו עבורו, דמי הודעה מוקדמת ופיצויים.

כל עובד ובכלל זה עובד זר ,זכאי לפיצויי פיטורין על פי חוק. הקריטריונים הבסיסים-

אם פוטר לאחר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת ברציפות אצל מעסיקו, זכאי לשכר חודשי אחרון ב ר ו ט ו

כפול מספר שנים וחלקיות שנים.מזה מפחיתים את חלקה של חברת הסיעוד במידה ויש חוק סיעוד והשתתפות בשכר.

יודגש, כי בנושא פיטורים יש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבחון זכאות או אי זכאות. סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים,

נותנים את הסמכות לבית הדין לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד הינם בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים, או בפיצויים חלקיים שיקבע.

מומלץ לבצע גמר חשבון ע"י חשב שכר של הקו למעסיק בכדי למצות את כל הזכויות והתשלומים האחרונים של העובד בכדי להימנע מתביעה עתידית.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.