פיצויים לעובד זר

תקנות פיצויי פיטורין (לעובד זר או ישראלי)

כל עובד במשק הישראלי, ובכלל זה עובד זר, זכאי לפיצויי פיטורין על פי חוק.

צו הרחבה לגמל משנת 2008 כולל גם את רכיב הפיצויים, כלומר, מעבר לפנסיה המשולמת

יש צורך גם בחיסכון לפיצויים (6% משכר ברוטו), והמעסיק אמור להפריש לקופה מסודרת

מדי חודש את האחוזים הנדרשים.

כספים אלו יינתנו לעובד גם במידה והתפטר.

התנאי ההכרחי לזכאות לפיצויים הוא השלמה של לפחות שנת עבודה אחת ברציפות אצל אותו מעסיק.

אם התפטר העובד אזי זכאי לקבל את אשר נצבר עבורו לטובת פיצויים בקופת גמל במסגרת צו הרחבה לפנסיה,

גם אם לא נעשתה צבירה בפועל (6% נכון ל-2021).

אם פוטר העובד – הוא זכאי, בנוסף לכספי הקופה, להשלמה לכדי פיצויים מלאים של שכר חודשי אחרון ברוטו,

כפול מספר שנים וחלקיות שנים (שווה ערך הפקדה חודשית של 8.33%).

אין משמעות להיות העובד חוקי או לאו. כל עוד הועסק העובד במדינת ישראל החוק תקף לגביו,

ולכן זכאי יהיה למלוא הזכויות שצבר במהלך ההעסקה.

מעסיקים רבים היו רוצים לאפס את הוותק של העובד הנוכחי על מנת לחסוך בתשלומים,

וחשוב לדעת כי על מנת שיתנתקו לגמרי יחסי עובד-מעביד וניתן יהיה להעסיק מההתחלה,

צריכים לחלוף 6 חודשים לפחות מסיום העסקה להעסקה מחדש של אותו עובד.

השכר הקובע לפיצויים

סעיף 1 לתקנות פיצוי פיטורים קובע מהם מרכיבי השכר הקובעים לצורך פיצויי פיטורים.

כלומר לפי איזה שכר נחשב את הפיצויים, אילו רכיבים המתווספים לשכר הבסיס ואילו לא.

הרכיבים שאינם נכללים: אש"ל, תשלומים עבור רכב או נסיעות, ביגוד, דמי הבראה, טלפון ושעות נוספות

אשר עובדים בהם בפועל , עבודה ביום המנוחה השבועי לפי דרישה ולא באופן מוסכם וקבוע.

בנוסף הפסיקה פירשה רכיבים מסוימים כחלק מהשכר הקובע לפיצויים ושאר תנאים סוציאליים.

רכיבים המשולמים באופן קבוע יתווספו לשכר היסוד כמו בונוס קבוע, העסקה קבועה ביום המנוחה השבועי,

גם אם סוכם רק על פעמיים בשבוע.

כל עוד יש סיכום וזה לא לפי דרישה כשצריך, יתווסף התשלום לשכר הקובע לפיצויים ושאר תנאים סוציאליים.

איך מתבצע החיסכון בפועל?

לא ניתן להכניס את רכיב הפיצויים מראש ולשלם לעובד מדי חודש את החלק היחסי לפיצויים,

אלא יש להפקיד בקופה ייעודית את האחוזים להפרשה מדי חודש.

כספים אלו ישוחררו לטובת העובד במרוכז עם סיום יחסי עובד מעביד, בניכוי מס לפי הוראות החוק.

במידה וסכום הפיצויים גבוה ותבקשו לבחון את האפשרות לפרוש את הסכום לתשלומים עקב מצב כלכלי קשה,

עליכם לפנות לעובד/ת בשפה שמבינ/ה, להסביר את המצב ולבקש ממנו/ה להגיע להסדר תשלומים.

לצערנו העובד/ת לא חייב/ת להסכים לכך, אך במידה ומסכים/ה יש לתעד זאת בכתב

בשפה המובנת לעובד/ת ולהחתימו/ה על כך.

הימנעות מתשלום פיצויים

על פי הוראות החוק, לא ניתן לפטר ללא תשלום פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת וגמר חשבון מסודר.

העילות שהוכרו על פי פסיקת בתי המשפט לשלילת פיצויי פיטורין היו,

גנבות ממעביד על ידי העובד, אלימות מצד העובד, הונאות , הפקרת חסר ישע ועוד .

בנוסף חשוב להדגיש כי שלילת פיצויי פיטורים הינה בסמכות בית הדין לעבודה

בבחינת כל מקרה לגופו.

עוד חשוב לדעת כי מעסיק שפיטר עובד בסמיכות להשלמת שנת עבודה,

ייאלץ להוכיח שפיטר את העובד לא לצורך התחמקות מתשלום זכויות פיצויי פיטורים ודמי

הבראה.

אם יוכח בבית הדין שהמעסיק פיטר את העובד רק לצורך כך

יראו בעובד כאילו פוטר לאחר שנה זכאי יהיה לפיצויי פיטורים + דמי הבראה.

פיטורי צמצום, מות מעסיק או אי שביעות רצון מעובד יכולים להיות סיבות מוצדקות

לפיטורין בסמיכות להשלמת שנה מבלי חיוב לשלם את שווי הזכויות דלעיל.

יודגש, כי בנושא פיטורים יש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבחון זכאות או אי זכאות ,

כאשר רק לשופט בית הדין הסמכות לשלול פיצויים מעובד באופן מוחלט או חלקי.

התפטרות בדין מפוטר המזכה בפיצויים מלאים

בחוק פיצויי פיטורין נקבע ככלל פיצויי פיטורין יגיעו לעובד שעבודתו הסתיימה שלא ביוזמתו.

ישנם מקרים בהם העובד מתפטר אך יחד עם זאת זכאי לפיצויים מלאים כאילו פוטר.

מקרים אלה לא רבים הם ומפורטים מטה .

כאשר עובד זר או ישראלי מעתיק מקום מגוריו למקום מרוחק ב – 40 ק"מ ממקום מגוריו

הנוכחי  בשל אחת מהסיבות למטה זכאי יהיה לפיצויים מלאים.

1. עובר ליישוב חקלאי.

2. מצטרף לבן-זוג לשליחות לחו"ל בשירות המדינה.

3. לרגל נישואין לאזרח ישראלי ומעבר מגורים ליישוב אחר בישראל בו גר בן-הזוג.

4. עובר לעבוד במשטרה, צבא או מסודות מדינה מוכרים אחרים.

 כלומר עובד זר שמתפטר לצורך נסיעה לארץ מוצאו,

שלא בשל עובדה שגורש ו/או נגמרה לו האשרה והמעסיק לא מצליח לחדש אותה,

אלא על סמך רצונו האישי, זכאי יהיה לקבל את אשר אמור להיות מופרש לקופת גמל

במסגרת צו ההרחבה לפנסיה  6% נכון ל 2021.

אך אם הפסקת יחסי עבודה היא על רקע סיום אשרת השהיה של העובד / גרושו- היא

תחשב ככזאת המזכה בפיצויי פיטורים מלאים.

התפטרות לאור מצב בריאותי לקוי של העובד שלא מאפשר לו להמשיך בעבודתו

תיחשב גם היא כהתפטרות בדין מפוטר.

על העובד להוכיח קשר ישיר בין ההתפטרות למצב בריאותי באישור רופא תעסוקתי.

גם מקרים של התפטרות לצורך טיפול בילד / הורה חולה זיכו עובדים בפיצויים מלאים.

התפטרות לאור הרעת תנאים גם תזכה את העובד בפיצויים מלאים.

בכל מקרה של אי הסכמה בין הצדדים בנוגע לגובה הפיצויים,

רשאים עובד ומעסיק להסכים יחד על גובה הפיצויים על פי סעיף 29 לחוק

ולחתום על מסמך המאשר זאת ואז יהיה לזה תוקף חוקי.

זה הרכיב היחיד שניתן להתפשר עליו בהסכמה ולא תהא סמכות לבית הדין להתערב

אם הסכימו הצדדים על תשלום נמוך יותר של פיצויים, כל עוד זה בהסכמת העובד כמובן.

 (ההסכמה חייבת להיות לפחות בגובה 6% מאחר וזוהי חובה מתוקף מצו ההרחבה הפנסיוני ).

יודגש, כי בנושא פיטורים יש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבחון זכאות או אי זכאות ,

כאשר רק לשופט בית הדין הסמכות לשלול פיצויים מעובד באופן מוחלט או חלקי.

עם סיום העסקת העובד מומלץ לבצע גמר-חשבון מסודר אצל חשב-שכר מומחה,
זאת בכדי להיות בטוח כי העובד קיבל את כל התשלומים החסרים עבור זכויות סוציאליות.

 לשאלות ותשובות בנושא פיצויים לעובד

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.