10 עצות למעסיק עובד זר

הנחת היסוד בחוק הינה כי: אתם המעבידים!!!והמטפל הינו עובד בשכר הזכאי לכל התנאים הסוציאליים כמו כל עובד ישראלי.

להלן 10 טיפים להגנת מעסיק עובד זר:

1. חוזה העבודה ביניכם המעסיקים לבין העובד הזראמור להגן עליכם.  לעובד הכי חשוב שיכסה את כל התחומים הרלוונטיים ויעודכן בהתאם לשינויים בחוק. העסקה ללא חוזה חתום בין שני הצדדים הינה עבירה על החוק. 

2. יש צורך בהגדרת תפקידי העובד בצורה מדויקת ובהירה ,כולל התייחסות לשעות מנוחה, פנאי, מחשב וכיו"ב. לאורך כל העסקה ניתן להוסיף שינויים בהגדרות התפקיד בעזרת נספח לחוזה החתום על ידי שני הצדדים. בנוסף מומלץ לתעד בכתב כל אירוע חריג  ולהחתים את העובד על כך.

3. זמני ותנאי היציאה לחופשות יהיו מוסכמים מראש. כתובים וחתומים. זה תקף הן לחופשה שבועית והן לחופשה שנתית. זאת על מנת להימנע מאי נעימויות ומצב בו המטופל נמצא ללא השגחה. לפרטים נוספים >

4. השכר ישולם כל חודש לא יאוחר מה9 לחודש, או לא יאוחר מ- 10 ימים מהתאריך שנקבע מראש בחוזה וסוכם על ידי שני הצדדים. במידה והנכם קשורים בהעסקה עם חברת סיעוד , הרי שגם החברה משתתפת בתשלום חלק מהשכר לפי היקף המשרה.

 5 .פנקס תשלומים ובו ציון מדויק של כל סכום שניתן לעובד כולל תאריך ואישור על קבלה, יהווה כלי פיקוח ומעקב. חשוב לרשום גם ערך של כל מתנה ,הלוואה, או תשלום יוצא דופן. כולל תאריך וסכום. כל חופשה מתוכננת או ספונטנית, מחלה שעות נוספות וכו. ניתן לרכוש ערכת תשלומים באתרנו. לרכישה

 6.לערוך רישום מדויק של כל החופשות וימי החג שלקח העובד כולל חתימה שלו על מימוש החופשה. מעקב ורישום ימנע מכם תשלום ביתר, עם חלוף הזמן קשה לזכור איזה חג חל מתי ואם העובד יצא ליום חופשה או לא,  ולכן תיעוד רציף מהווה הוכחה במקרה של אי ודאות. פנקס התשלומים שלנו יכול לעזור בכך.

7.יש לערוך מעקב אחר השינויים והעדכונים המתייחסים לחוקי העבודה בסיעוד אחת לשבועיים (פרסומים באתרים ממשלתיים , במדיה ובאתר הקו למעסיק.)  קרו מקרים בהם מעסיקים נתבעו כי לא שילמו כחוק מאחר ולא ידעו, אי ידיעה אינה פוטרת מתשלום, לכן כדאי להתעדכן באופן רציף ולשלם כחוק וכך להמנע מתביעות עתידיות. מה חדש?

8 .כל הודעה על הפרת החוזה, תעשה בכתב באופן מסודר מצד המעסיק: איחורים , הודעה מוקדמת לפיטורין, הוצאת העובד לחופשה וכו, כולל עריכת סיכום  של שימוע במידה ויש צורך .( החוק מחייב עריכת שימוע לפני פיטורין). על הכתב להיות בשפה שהעובד מבין וחתום עליו.

9 .שיהיה ברור לבני המשפחה ולמטפל חלוקת התפקידים בין בני המשפחה כולל תחומי אחריות. זאת על מנת ליצור הרמוניה בבית המעסיק, ולמנוע מצב של כאוס. 

10.לערוך שיחות תקופתיות עם העובד לבדיקת שביעות רצון ,שינויים וכו ולתעד זאת בכתב , במסמך חתום, או בהקלטה. תקשורת בין העובד למעסיק יכולה לפתור בעיות ולמנוע סכסוכים ואי נעימויות בין הצדדים.

ועצה קטנה לסוף: לחסום את הטלפון לשיחות יוצאות לחו"ל!

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.