העסקת עובד חדש

העסקת עובד חדש

המדריך למעסיק בסיעוד

 איך מתחילים?

1. ראשית עליך להגיש בקשה להעסיק עובד זר -בתנאי שאתה עומד בקריטריונים. אחר כך לבחור חברת סיעוד ותאגיד עם המלצות, ולברר שאכן יש לך אמון בהם.

חברה טובה תדריך אותך במסלול הקשה צעד אחר צעד ותלווה אותך. יחד עם זאת, לצערנו, צריך לדעת כי יש כיום הרבה מעסיקים סיעודיים ומעט עובדים בסיעוד, דבר שמקשה על העסקת עובד זר מאחר והמעסיקים צריכים "לבחור" את העובדת הטובה יותר, ולעיתים עובר זמן עד שהמטופל מוצא עובדת.

2. כעת אל תהסס לדרוש מהתאגיד עזרה והכוונה – שהרי הנך לקוח ומשלם דמי תאגיד.

3. נסה להשיג קודם כל עובד/ת מהמאגר בארץ, לפני שתייבא, כדי לקבל עובדת עם ניסיון.

4. חשוב מאוד – אם הנך מקבל עובדת לראיון מהמאגר בארץ, לבדוק בעצמך המלצות!

5. במקרה של בחירת עובד זר מחו"ל – יש יותר מקום לאינטואיציה ולניחוש לצערנו. כמו כן יש לדאוג לקבל מהחברה את כל המידע על ייבוא כולל הגבלות במקרה חלילה והעובד החדש מחו"ל נוטש.

6. למד את חוקי ההעסקה בסיעוד! בקו למעסיק פיתחנו ערכה להתנהלות מול עובד זר, מבחינה כלכלית חשבונאית וכד', אשר תוכל לעשות לך קצת "סדר" ולהביא לך את מה שקשור בחוקי עבודה לנושא העסקת עובד זר. לפרטים – פנקס תשלומים

7. לגבי חוזה, בתחילת העסקת עובד חדש יש מקום לעריכת חוזה אשר יעגן בכתב את יחסי עובד- מעביד וימנע דרישות עתידיות ותביעות מיותרות.

חברת הסיעוד תצייד אתכם בחוזה סטנדרטי לדוגמא, כחלק משירות התאגיד (התמ"ת/משרד הפנים מחייב אותו לספק ללקוח חוזה לדוגמא).

שים לב שלכל חוזה ניתן בהסכמה הדדית להוסיף סעיפים.


לקריאת איגרת למעסיק/ה מטפל/ת זר/ה בבית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים >

אני מעוניין להעסיק עובד זר שמצאתי - מה אני צריך לדרוש?

אם אתה מכיר תאגיד טוב תפנה עם העובד לשם לבדיקת אמינות ועמידה בדרישות החוק (ותק בארץ,המלצות מעסיקים, מיומנויות וניסיון וכו').

אם לא מכיר, לבקש מהעובד שיציג את שם התאגיד בו הוא רשום, יראה המלצות, התאגיד יאשר שהעובד הזר כשיר  להעסקה.

מה עושים במקרה של ספק ביחס לסטטוס של עובד ולהיתר להעסיקו?

עצת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, היא להפנות את שאלתכם בכתב

בצירוף צילום אשרת השהיה של העובד לרשות ההגירה אשר בהתאם לחוק,

חייבים לענות עליה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה, ותשובתם תחייב בפעילות אכיפה שלהם כנגד המעסיק בעתיד.

האם ישנן בדיקות רפואיות שאפשר לדרוש מהעובד?

העובד הזר, על פי חוק, צריך להציג אישור רפואי ממוסד רפואי שמשרד הבריאות בישראל מכיר בו, כי העובד הזר נבדק בדיקות רפואיות מקיפות לפני שהגיע לישראל, ובהן נמצא שהוא לא חולה באיידס, דלקת כבד, שחפת, עגבת וזיבה.

ניתן לדרוש ממנו העתק מסמכי הבדיקות ואם לא עשה לדרוש ממנו לעשות.

לגבי מלריה ספציפית אין הוראה חוקית, אם כי מעסיק רשאי לבקש מהעובד להיבדק גם לעניין המלריה בהסכמתו, דבר שיידרש בכל מקרה בסבירות גבוהה על ידי הביטוח הרפואי המחויב לעשות לעובד.

האם ניתן לבקש מן העובד טרם העסקתו אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי?

חוק המרשם הפלילי מאפשר אך ורק לגופים ספציפיים לדלות את עברו הפלילי של אדם (גופי בטחון בעיקר).

עם זאת מאפשר החוק בסעיף 6, אפשרות של מתן המידע לכל גוף/ מעסיק הנותן רשיון/ היתר/ זכות עיסוק / זכות אחרת, אם קיים הצורך להביא בחשבון את עברו הפלילי של בעל הזכות. זאת ניתן לעשות אך ורק עם הסכמתו המפורשת של בעל המידע עליו רוצים לברר.

לכן סעיף העונשין בחוק גוזר שנה מאסר על כל אדם שדרש ו/או קיבל את המידע ולא היה זכאי לקבלו (סעיף 22(א)) וגוזר אף שנתיים מאסר על מי שדרש ו/או קיבל את המידע לצורך העסקתו של אדם, על מנת להתריע מעסיקים. אין זה מספיק לקבל את רשותו של העובד, אלא על המעסיק הדורש את המידע לעמוד בגדר סעיף 6 לחוק כמפורט לעיל.

התחלנו להעסיק עובד זר. איך /למי משלמים את התשלום לביטוח לאומי עבורו?

בעבר כל מעסיק ,גם בסיעוד, מחויב היה לשלם 2% מהשכר החודשי לביטוח לאומי. מינואר  2020 נקבע כי בעל היתר המעסיק עובד זר בסיעוד , יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בתנאי ופתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר והשכר המשולם על ידו כהשלמת שכר(השלמה מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד) אינו עולה על 5,500 ₪ לחודש. (מותנה בתשלום בר הוכחה – הפקדה בחשבון בנק או תשלום בהמחאה).

במידה והשלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 5,500 ₪ המעסיק חייב לדווח ולשלם על ההפרש את האחוזים הרלוונטיים.

 למידע נוסף המדריך למעסיק המתחיל או הותיק

איך פותחים חשבון בבנק הדואר לעובד זר, מה צריך להביא ומהי הפרוצדורה? האם מלבד הוויזה והדרכון של העובד צריך טפסים נוספים?

על מנת לפתוח חשבון בבנק הדואר, יש צורך בצילום של הביטוח הרפואי שערכת, ולבדוק שיצוין בו הכתובת של המטופל וכן מספר דרכון של העובד.

ניתן גם להגיע עם מכתב השמה מהתאגיד אולם לבדוק שמצוינים גם בו הפרטים הנ"ל. לפרטים נוספים

האם מותר לפקחי רשות ההגירה להיכנס אליי לעסק / לבית או שהם חייבים להציג בפניי צו חיפוש של בית משפט?

החוק מאפשר למפקח להיכנס ללשכה פרטית (חברת כוח אדם) או למקום עבודה שיש יסוד להניח שהוא מקום עבודה של המעביד או של העובד או מקום מגורי העובד ללא צורך בצו.
צו בית משפט מאפשר להיכנס לחצר פרטית או למקומות המצוינים לעיל המשמשים למגורים.

האם ניתן למנוע מהעובד הזר לדבר בטלפון הסלולרי / להשתמש במחשב נייד?

לא ניתן למנוע מעובד שעובד 24 שעות ביממה לדבר בטלפון או להשתמש במחשב שלו.

ניתן לדרוש ממנו לא לעשות זאת בזמן עבודה בפועל, רחצה, החלפת טיטול, טיול בפארק מתן תרופות וכו'.

מומלץ לקבוע מראש  את זמני הפנאי כחלק מההסכם , זמנים שבהם הוא נח, משוחח בטלפון, גולש ברשת וכו'.

יש להעיר בכל פעם שקורה לעובד ואם חוזר על עצמו להוציא לו מכתב על הפרת משמעת.

2-3 מכתבים על תופעה שחוזרת כעבירת משמעת יכולים לזכות את המעסיק בפיטורי העובד תוך שלילת פיצויי הפיטורים שלו באופן חלקי לפחות.

אך חשוב לדעת כי רק לבית דין לעבודה הסמכות לשלול תשלום תנאים סוציאליים, בינהם פיצויים.

האם עובד סיעודי צריך גם לבשל, לנקות ולעשות קניות? האם הסעיף הזה צריך להופיע בחוזה?
תנאי העבודה נקבעים בין המעסיק לעובדת הזרה.

רצוי לעגן בכתב את התנאים באופן מסודר בתכנית עבודה כנספח לחוזה העבודה.

במידה וברצונך שהעובדת תנקה את כל בית ותבצע מטלות ספציפיות עליך להגדיר זאת לעובדת בכתב.

זכותה כמובן לסרב לעבוד, אך במידה וחותמת על הסכם העבודה והתנאים שבו, עליה לקיימם.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד