חברות סיעוד להעסקת עובדים זרים

חברות סיעוד להעסקת עובדים זרים

תפקידן של חברות הסיעוד בהעסקת עובד זר

לאחר קבלת אישור להעסקת עובד זר, השלב הבא הוא לבחור חברת סיעוד ותאגיד עם המלצות, ולברר שאכן יש לך אמון בהם. חברת סיעוד טובה תדריך אותך במסלול הקשה צעד אחר צעד ותלווה אותך בתהליך.

יחד עם זאת, לצערנו, צריך לדעת כי יש כיום הרבה מעסיקים סיעודיים ומעט עובדים בסיעוד, דבר שמקשה על העסקת עובד זר מאחר והמעסיקים צריכים "לבחור" את העובד/ת הטוב/ה יותר, ולעיתים עובר זמן עד שהמטופל מוצא עובד/ת.

אל תהסס לדרוש מהתאגיד עזרה והכוונה – שהרי הנך לקוח ומשלם דמי תאגיד. נסה להשיג קודם כל עובד/ת מהמאגר בארץ לפני שתייבא, כדי לקבל עובד/ת עם ניסיון.

חשוב מאוד – אם הנך מקבל עובד/ת לראיון מהמאגר בארץ, יש לבדוק בעצמך את ההמלצות!

במקרה של בחירת עובד זר מחו"ל – יש יותר מקום לאינטואיציה ולניחוש, לצערנו. כמו כן יש לדאוג לקבל מהחברה את כל המידע על יבוא, כולל הגבלות במקרה חלילה והעובד החדש מחו"ל נוטש.

במידה והעובד מועסק במסגרת חוק הסיעוד בחלק מהשעות על-ידי חברת סיעוד, השכר והתנאים הסוציאליים מתחלקים ביניכם לבין חברת הסיעוד, שהיא למעשה המעסיק השני, באופן פרופורציונלי לחלקיות המשרה.

היתרונות בבחירת גמלה בשירותיה של חברת הסיעוד

האם חברת סיעוד צריכה להשתתף עם המשפחה בתשלום דמי הבראה ודמי חופשה שנתיים לעובדת זרה?

במידה ויש לכם חוק סיעוד ובחרתם בגמלה בשירותים ולא בכסף, לעובדת שלכם יש שני מעסיקים – המשפחה מצד אחד וחברת הסיעוד מצד שני. חברת הסיעוד משתתפת בתשלום עבור התנאים הסוציאליים עבור חלקה בהעסקה, לפי השעות במסגרת חוק סיעוד.

להלן נוסחה לחישוב אחוזי משרה:

משרה מלאה 100% = 182 שעות
שעות סיעוד בחודש  = Y

Y לחלק ל-1.82 = אחוזי המשרה של חברת הסיעוד והיתרה של המשפחה

האם חברת הסיעוד, שבאחוזי השכר הינה המעסיק הראשי, לא צריכה לשאת בחלק מדמי ההבראה?

לעובד/ת שלכם יש שני מעסיקים – בעל ההיתר, כלומר המטופל, וחברת הסיעוד המשלמת לעובד בהתאם לשעות הזכאות שלו בביטוח לאומי.

חברות הסיעוד נוהגות לשלם את רכיב ההבראה מדי חודש. מומלץ לבדוק את תלושי השכר, ולראות האם השכר כולל בתוכו גם את רכיב ההבראה.

במקרה כזה, ההשלמה מצד המשפחה נמוכה מאשר הייתה אמורה להיות מדי חודש, ולכן עם השלמת שנה המעסיק הפרטי משלם דמי הבראה מלאים. בכך למעשה הוא מתקזז מול חברת הסיעוד, והעובדת מקבלת את כל שהיא זכאית.

האם יכולה חברת הסיעוד לשלם לעובד עבור ימי חופשה שלא מימש, או לחלופין לשלם ימי חופשה במתווה חודשי?

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מחייב גם את חברות הסיעוד.

חברות סיעוד רבות נטו לשלם במתווה חודשי את ימי החופשה לעובד והחוק אינו מתיר התנהלות כזו כיום.

חברות הסיעוד אמורות לשלם לעובד עבור ימי חופשתו כאשר יוצא בפועל לחופשה בדיוק כמו כל מעסיק פרטי .

עם יציאת העובד לחופשה יש למלא בדוח השעות המוגש לחברת הסיעוד את ימי החופשה אותם מבקש העובד לנצל, והחברה תשלם לעובד במעמד השכר החודשי בגין ימי החופשה שצבר בעודו בחופשה.

רכיב ההבראה הינו הרכיב היחיד המותר על פי חוק לתשלום במתווה חודשי.

לנהלים המלאים בשפות השונות בנוגע לאיסור פדיון ימי חופשה

האם חובת התשלום של ההודעה המוקדמת מתחלקת בין המטופל לחברת הסיעוד לפי החלק היחסי של כל אחד מהם?

ברוב המקרים חברת הסיעוד אינה משתתפת בתשלום עבור הודעה מוקדמת, מהסיבה הפשוטה שהעובד ממשיך לעבוד אצל חברת הסיעוד ורק מחליף משפחה.

יחד עם זאת, בכפוף לאגרת 455 של הממונה לזכויות עובדים זרים בעבודה כל אחד מהצדדים (חברת הסיעוד ובעל ההיתר) חייב בתשלום ההודעה המוקדמת לעובד בהתאם לחלקו בהעסקה.

לאן מפרישה חברת סיעוד פנסיה ופיצויים במסגרת צו הרחבה משנת 2008? איך ניתן לוודא כי הסכומים נזקפים לזכותו של העובד?

חברות הסיעוד, בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי, מפקידות את כספי הפנסיה והפיצויים בקרן מיוחדת שיועדה לכך. הנושא מבוקר על-ידי המוסד לביטוח לאומי. הכספים יועברו לעובד עם צאתו את ישראל לצמיתות.

במעבר מחברת סיעוד לקבלת גמלה בכסף, כיצד סוגרים חשבון מול חברת הסיעוד? כיצד מועברים כספי הפיצויים והגמל לעובד/ת?

חברת הסיעוד מסיימת את יחסי עובד מעביד מול העובד בתשלום כל הזכויות על חלקה בהעסקה, כולל פיצויים, פנסיה, הבראה וימי חופשה. חלק מהכספים משולמים לעובד/ת במעמד העזיבה, והיתרה תינתן לעובד/ת בשדה התעופה לכשיצא את הארץ לצמיתות.

במעבר לגימלה כספית בעל ההיתר הופך להיות המעסיק הבלעדי של העובד ובבוא העת לסגור חשבון עליו לשלם לעובד את הזכויות הכספיות להם זכאי העובד לפי חלקו בהעסקה במהל כל התקופה.

חברת הסיעוד מתחילה לשלם פנסיה רק אחרי 6 חודשים מיום תחילת ההעסקה. האם אני צריכה לשלם על כל התקופה?

עליך לחשב רק לאחר שישה חודשים, במידה והעובד אינו גורר איתו קופת גמל קודמת . את החישוב כדאי לך לעשות על חלקך בלבד, כלומר בכל חודש לבדוק (החל מהחודש השישי) מה חלקך בתשלום ועל החלק הזה לחשב את האחוזים של חלק המעביד בלבד. כך לא תיכנסי לנישה של החלק של חברת הסיעוד.

מה קורה עם הפרשות לפנסיה לעובד מצד חברת סיעוד אשר פשטה רגל?

המעסיק יקיים את חובותיו להפרשות פנסיוניות כפי שכתוב בתדריך הבא:

אם חלק מההפרשות או פיצויי הפיטורים צריך לחול על גורם אחר (למשל על חברת הסיעוד) – אותו גורם ייתן את הדין ביחס להפרשתם או לתשלומם.

במקרה מורכב יותר, נוכח 'פטירת' שני הגורמים החייבים בהפרשה – פטירת המעסיק ופשיטת רגל של חברת הסיעוד; והצורך לגבות את הזכות ממי שבא בנעליהן בהקשר זה (העזבון וכונס הנכסים או המוסד לביטוח לאומי) – ייתכן ולא יהיה מנוס מקביעה של בית הדין לעבודה, שיפסוק מי צריך לשלם לעובדת וכמה.

חובת ההפרשות ותשלום הפיצויים של חברות הסיעוד קבועה בהסדר שלהן מול המוסד לביטוח לאומי, ויש לפנות אליהן כדי לקבל מענה מדויק ביחס לאופן המימון.

ידוע לי כי חברת הסיעוד משלמת את הפנסיה והפיצויים לעובד בשדה התעופה עם יציאתו את הארץ. האם גם המעסיק עושה זאת בשדה התעופה? איך מתבצע הדבר והאם היא תקבל שם כסף משני מקורות שונים?

לעובדת יש שני מעסיקים, המשפחה וחברת הסיעוד. כל אחד מהמעסיקים משלם את חלקו בשכר ובתנאים הסוציאליים לפי היקף המשרה.

חברת הסיעוד מחוייבת על פי חוק להפקיד את כספי הפנסיה והפיצויים בקופה ייעודית, ולשחררם רק בעת יציאת העובד את הארץ בשדה התעופה; ויש עליה פיקוח ובקרה.

לעומת זאת המעסיק הפרטי מחויב לשלם את חלקו בהעסקה עת יציאת העובדת את הארץ או בעת סיום יחסי עובד מעביד – הקודם מבין השניים.

חישוב התנאים הסוציאליים על ידי חברת הסיעוד והחתמת העובדת, מהווה התחייבות לתשלום הסכום המצוין בעת עזיבת הארץ. על המעסיק הפרטי לשלם את ההפרש בעת סיום יחסי עובד מעביד שלרוב קודמים לעזיבת העובדת את הארץ.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד