חברות הסיעוד

חברות הסיעוד

לאחר קבלת אישור להעסקת עובד זר השלב הבא הוא לבחור חברת סיעוד ותאגיד עם המלצות, ולברר שאכן יש לך אמון בהם.

חברת סיעוד טובה תדריך אותך במסלול הקשה צעד אחר צעד ותלווה אותך .

יחד עם זאת, לצערנו, צריך לדעת כי יש כיום הרבה מעסיקים סיעודיים ומעט עובדים בסיעוד, דבר שמקשה על העסקת עובד זר מאחר והמעסיקים צריכים "לבחור" את העובדת הטובה יותר, ולעיתים עובר זמן עד שהמטופל מוצא עובדת.

כעת אל תהסס לדרוש מהתאגיד עזרה, הכוונה, – שהרי הנך לקוח ומשלם דמי תאגיד.

נסה להשיג קודם כל עובד/ת מהמאגר בארץ, לפני שתייבא, כדי לקבל עובדת עם ניסיון.

חשוב מאוד- אם הנך מקבל עובדת לראיון מהמאגר בארץ, לבדוק בעצמך המלצות!

במקרה של בחירת עובד זר מחו"ל- יש יותר מקום לאינטואיציה ולניחוש , לצערנו,  כמו כן יש לדאוג לקבל מהחברה את כל המידע על ייבוא כולל הגבלות במקרה חלילה והעובד החדש מחו"ל נוטש.

במידה והעובד מועסק במסגרת חוק הסיעוד בחלק מהשעות ע"י חברת סיעוד, השכר והתנאים הסוציאליים מתחלקים ביניכם לבין חברת הסיעוד שהיא למעשה המעסיק השני, באופן פרופורציונלי לחלקיות המשרה.

האם חברת סיעוד צריכה להשתתף עם המשפחה בתשלום דמי הבראה ודמי חופשה שנתיים לעובדת זרה?

במידה ויש לכם חוק סיעוד, ובחרתם בגמלה בשירותים ולא בכסף, לעובדת שלכם שני מעסיקים – המשפחה וחברת הסיעוד. חברת הסיעוד משתתפת בתשלום עבור התנאים הסוציאליים עבור חלקה בהעסקה לפי השעות במסגרת חוק סיעוד.

להלן נוסחה לחישוב אחוזי משרה :

משרה מלאה 100%  = 182 שעות

שעות סיעוד בחודש  = Y

Y לחלק ל-1.82  = אחוזי המשרה של חברת הסיעוד והיתרה של המשפחה

האם חברת הסיעוד, שבאחוזי השכר הינה המעסיק הראשי , לא צריכה לשאת בחלק מדמי ההבראה?

לעובד שלכם שני מעסיקים- בעל ההיתר, כלומר המטופל, וחברת הסיעוד המשלמת לעובד בהתאם לשעות הזכאות שלו בביטוח לאומי.

חברות הסיעוד נוהגות לשלם את רכיב ההבראה מידי חודש. מומלץ לבדוק את תלושי השכר ולראות אם השכר כולל בתוכו גם את רכיב ההבראה.

במקרה כזה, ההשלמה מצד המשפחה נמוכה מאשר הייתה אמורה להיות מידי חודש, ולכן עם השלמת שנה המעסיק הפרטי משלם דמי הבראה מלאים ובכך למעשה מתקזז מול חברת הסיעוד והעובדת מקבלת את כל שזכאית.

האם יכולה חברת הסיעוד לשלם לעובד עבור ימי חופשה שלא מימש או לחלופין לשלם ימי חופשה במתווה חודשי?

רכיב ההבראה הינו הרכיב היחיד המותר על פי חוק לתשלום במתווה חודשי, אין כך הדבר בנוגע לימי חופשה . ישנו איסור מוחלט לפדות ימי חופשה בכסף במהלך ההעסקה, אלא רק בסופה. במהלך ההעסקה העובד אמור לצאת לחופשה בפועל ולקבל תשלום עבור ימי חופשתו לפי הצבירה שלו עד כה.

לנהלים המלאים בשפות השונות בנוגע לאיסור פדיון ימי חופשה

האם חובת התשלום של ההודעה המוקדמת מתחלקת בין המטופל לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם?

ברוב המקרים חברת הסיעוד אינה משתתפת בתשלום עבור הודעה מוקדמת , מהסיבה הפשוטה שהעובד ממשיך לעבוד אצל חברת הסיעוד ורק מחליף משפחה.

יחד עם זאת החברה כן משתתפת בשאר התשלומים והתנאים הסוציאליים לפי אחוזי המשרה בהתאמה לשעות הסיעוד.

לאן מפרישה חברת סיעוד פנסיה ופיצויים במסגרת צו הרחבה משנת 2008 .איך ניתן לוודא כי הסכומים נזקפים לזכותו של עובד זר?

חברות הסיעוד, בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי מפקידות את כספי הפנסיה והפיצויים  בקרן מיוחדת שיועדה לכך.  הנושא מבוקר ע"י הביטוח הלאומי .הכספים יועברו לעובד עם צאתו את ישראל לצמיתות.

במעבר מחברת סיעוד לקבלת גמלה בכסף . כיצד סוגרים חשבון מול חברת הסיעוד? כיצד מועברים כספי הפיצויים והגמל לעובדת?

חברת הסיעוד מסיימת את יחסי עובד מעביד מול העובד בתשלום כל הזכויות כולל, פיצויים, פנסיה, הבראה וימי חופשה. חלק מהכספים משולמים לעובדת במעמד העזיבה, והיתרה תקבל העובדת בשדה התעופה לכשתצא את הארץ לצמיתות .

עם המעבר לגמלה בכסף תהפכו להיות המעסיקים הבלעדיים של העובדת ובבוא העת להתחשבן חשבו עבור כל תקופת העסקה וקזזו את הסכומים שחברת הסיעוד משלמת כעת מסך התחשיב.

חברת הסיעוד מתחילה לשלם פנסיה רק אחרי 6 חודשים מיום תחילת ההעסקה. האם אני צריכה לשלם על כל התקופה?

עליך לחשב רק לאחר שישה חודשים במידה והעובד אינו גורר איתו קופת גמל קודמת (מקביל להעסקה קודמת בישראל עבור עובדים זרים). את החישוב כדאי לך לעשות על חלקך בלבד, כלומר בכל חודש לבדוק (החל מהחודש השישי) מה חלקך בתשלום ועל החלק הזה לחשב את האחוזים של חלק המעביד בלבד. כך לא תכנסי לנישה של החלק של חברת הסיעוד.

מה קורה עם הפרשות לפנסיה לעובד מצד חברת סיעוד אשר "פשטה רגל"?

המעסיק יקיים את חובותיו להפרשות פנסיוניות כפי שכתוב בתדריך הבא.

אם חלק מההפרשות או פיצויי הפיטורים צריכות לחול על גורם אחר (למשל  על חברת הסיעוד) – אותו גורם יתן את הדין ביחס להפרשתם או לתשלומם.

במקרה מורכב יותר (נוכח 'פטירת' שני הגורמים החייבים בהפרשה – פטירת המעסיק ופשיטת רגל של חברת הסיעוד; והצורך לגבות את הזכות ממי שבא בנעליהן בהקשר זה (העזבון וכונס הנכסים או המוסד לביטוח לאומי)). לכן, יתכן ולא יהיה מנוס במקרה זה מקביעה של בית הדין לעבודה, שיפסוק מי צריך לשלם לעובדת וכמה.

חובת ההפרשות ותשלום הפיצויים של חברות הסיעוד קבועה בהסדר שלהן מול המוסד לביטוח לאומי ויש לפנות אליהם כדי לקבל מענה מדוייק ביחס לאופן המימון.

ידוע לי כי חברת הסיעוד משלמת את הפנסיה והפיצויים לעובד בשדה התעופה עם יציאתו את הארץ ,האם המעסיק גם משחרר את כספי הפיצויים בשדה התעופה כמו חברת הסיעוד? איך מתבצע הדבר והאם היא תקבל שם כסף משני מקורות שונים?

לעובדת שני מעסיקים, המשפחה וחברת הסיעוד.

כל אחד מהמעסיקים משלם את חלקו בשכר ובתנאים הסוציאליים לפי היקף המשרה. חברת הסיעוד מחוייבת על פי חוק להפקיד את כספי הפנסיה והפיצויים בקופה ייעודית ולשחררם רק בעת יציאת העובד את הארץ בשדה התעופה, יש עליהן פיקוח ובקרה. לעומת זאת המעסיק הפרטי מחוייב לשלם את חלקו בהעסקה עת יציאת העובדת את הארץ או בעת סיום יחסי עובד מעביד – הקודם מבין השניים.

חישוב התנאים הסוציאליים על ידי חברת הסיעוד והחתמת העובדת מהווה התחייבות לתשלום הסכום המצויין בעת עזיבת הארץ, על המעסיק הפרטי לשלם את ההפרש בעת סיום יחסי עובד מעביד שלרוב קודמים לעזיבת העובדת את הארץ.

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!