נובמבר 2013

נובמבר 2013

פיטורין בזמן מחלת העובד: העובדת חולה ושוכבת בבית החולים. האם מותר לשלוח לה הודעה על פיטורין ולהודיע שהתוקף החל מעכשיו וישולמו לה עוד דמי ההודעה המוקדמת לפי החוק?

להלן תשובתה של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה:

בהתאם לחוק דמי מחלה אין לפטר עובד במהלך חופשת המחלה:

4א. פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה (תיקון: תשס"ט)

(א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4 (עד 90 יום).

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:

(1) המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

(2) מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; לעניין זה, "פסק מלפעול" – הפסקת פעילות שאינה זמנית.

(ג) בסעיף זה, "עובד" – לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי.

אם העובד לא צבר זכאות לדמי מחלה בתקופת העסקה קצרה לפני שנפל למשכב – (יום וחצי לכל חודש עבודה – והנ"ל הועסק פחות מחודש) – אין מניעה להפסיק את יחסי העבודה.

בכל מקרה אחר יש לבחון אולי יש נהלים ברשות ההגירה למתן היתר מקביל בתקופה זאת. את זה יש לברר ישירות מולם.

בברכה,

איריס מעיין, עו"ד

ממונה על זכויות

עובדים זרים

בעבודה

תשלום אמבולנס ואשפוז בעת חופשה: על מי חל תשלום אמבולנס ואשפוז בבית חולים עבור מחלת העובד, שארעה בזמן חופשתו?

בהנחה שמדובר בעובד זר, הרי שיש לו על פי חוק ביטוח רפואי שעל המעסיק לעשות לו. לכן יש לפנות לביטוח הרפואי ולבדוק מה הכיסוי הביטוחי לענין זה. בכל מקרה בשל העובדה שהמקרה קרה עת היה העובד בחופשה אין חבות של המעסיק בתשלום ואין גם סמכות למד"א ו/או בית החולים לגבות תשלום כלשהו מהמעסיק, עליהם לתבוע את העובד. המעסיק מחוייב לביטוח רפואי, מה שלא מכסה הביטוח לא צריך לצאת מכיסו של המעסיק ולכן חל על העובד.

דמי כיס בחופשת מחלה: האם עוז בחופשת מחלה ארוכה צריכים לשלם לה את ה-100 ₪ (דמי כיס) כשלא נמצאת כלל בבית המעסיק אלא מאושפזת

בדרך כלל 100ש"ח המשולמים מידי שבוע נחשבים בעיני המעסיקים לדמי כיס אך הינם חלק מהשכר ואינם מהוים דמי נסיעה או דמי כיס כפי שרבים נוהגים לחשוב. כך שאם שכר הברוטו שלה הינו 5300ש"ח  אזי ה100 ש"ח הינם חלק מהשכר ויש לשלמם, (עובד זכאי ל18 ימי מחלה בשנה בתשלום).

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

יש לכם שאלה?

צוות המומחים שלנו כאן כדי לתת לכם מענה מקצועי ללא עלות.

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד