זכויות המעסיק מול העובד המתפטר

העסקת עובד זר בסיעוד הופכת את העובד בהרבה מקרים ממש לבן משפחה, במיוחד בהעסקה ארוכת שנים, כה קרובה ועמוסה.

אך קורה רבות, שהעובדים אינם מרוצים ממקום עבודתם ומבקשים להתפטר מעבודתם. עם כל הצער, לא ניתן למנוע מעובד לעזוב מקום עבודה שאינו מרוצה בו, אך ישנם כמה דברים שחשוב שתדעו בנוגע לזכויות שלכם בתור מעסיקים מול העובד שמבקש להתפטר.

מה הזכויות שלכם כמעסיקים?

הודעה מוקדמת
ראשית על העובד לתת הודעה מוקדמת להתפטרותו, בוודאי בהעסקה בסיעוד – כשהמטופל תלוי כמעט לחלוטין בטיפול המטפל. פרקי זמן ההודעה המוקדמת לעובד בסיעוד המתפטר שונים מזמני ההודעה המוקדמת הקבועים בחוק.

כבר בהעסקה של חודש על העובד לתת שבוע מראש הודעה להתפטרותו, על מנת לאפשר למעסיק לנסות ולמצוא עובד חדש. המעסיק רשאי לוותר על זמן ההודעה המוקדמת של העובד אם נמצאה חלופה טרם השלמת התקופה, אך ייאלץ לשלם לעובד את יתרת הימים כחלף הודעה מוקדמת.

עובד שיעזוב ללא הודעה מראש, יקוזזו משכרו האחרון ימי ההודעה המוקדמת שלא ניתנו על פי חוק.

מכתב התפטרות
על העובד להגיש מכתב התפטרות עם תאריך סיום עבודה, לצורך הוכחה כי התפטר ולא פוטר מעבודתו. עם קבלת המכתב יש ליידע את התאגיד לצורך גריעתו מהיתר העסקה ומציאת עובד חדש במקום.

תשלום זכויות העובד

ימי חופשה
עליך לבחון כמה ימי חופשה עומדים לזכות העובד ובמעמד גמר החשבון לפדות אותם בכסף ולשלם לעובד. חשוב שתדע כי ניתן לחפוף בין ימי חופשה לימי הודעה מוקדמת, כל עוד נותרים לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת ללא חפיפה. כך חלק מהתשלום למעשה נחסך מאחר ומשולם כחופשה.

בנוסף חשוב לדעת כי על ימי חופשה חל חוק התיישנות של 3 שנים, והעובד יוכל לפדות בכסף אך ורק ימי חופשה שצבר בשלוש הנשים שקודמות להתפטרותו, יתרת הימים תמחק בשל חוק ההתיישנות.

ימי הבראה
עליך לבחון מהו המועד האחרון להתחשבנות בגין הבראה, ולראות כמה ימים צבר ממועד ההתחשבנות האחרון ועד לסיום העסקה. שים לב כי חלף הודעה מוקדמת ללא העסקה בפועל לא יבואו בחשבון לצרוך עניין זה.

אם שילמת הבראה במתווה חודשי, והעובד התפטר טרם השלמת השנה, הרי שניתן לקזז מההתחשבנות מולו את היתרה. התעריף לתשלום ימי הבראה לעובד יהיה תעריף עדכני ביום ההתחשבנות.

ימי מחלה
ימי מחלה רלוונטיים כל עוד העובד מועסק בפועל, כלומר אם במעמד ההודעה המוקדמת חולה העובד ומגיש אישור רפואי, הרי שיש לשלם לו עבור ימי מחלה אלו; אך כל מחלה שתחול עם סיום העסקה אינה רלוונטית, וגם ימי מחלה שלא מומשו הופכים ללא רלוונטיים בסיום העסקה.

ימי חג
חגים חלים במועדם, לכן כל יום חג שחל במהלך העסקה ישולם לפי ההנחיות. ימי חג עתידיים, שאמורים לחול כאשר העובד כבר לא מועסק אינם רלוונטיים לעניין זה.

אם שילמת יתרת חגים גבוהה והעובד התפטר טרם השלמת התקופה במלואה – הרי שניתן יהיה לקזז מההתחשבנות מול בגין כך.

פנסיה ופיצויים
גם העובד המתפטר זכאי לפיצויים ופנסיה שנצברו לטובתו בקופה ייעודית לאורך העסקה. העובד המתפטר זכאי לפיצויים חלקיים למעשה, רק לכספים בקופה ללא השלמה לכדי 8.33%.

אם יצא העובד לחל"ת במהלך ההעסקה, תקוזז תקופת החל"ת מתשלומי הפנסיה והפיצויים.

תשלומים נוספים
אם במהלך ההעסקה ניתנה מתנה, או הלוואה לעובד, וטרם החזירה – יכול המעסיק לקזז את יתרת ההלוואה מתחשיב גמר החשבון.

 

*האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטיו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

עוד כתבות בנושא

לרישום לתאגיד

מלאו את הפרטים הבאים לקבלת סיוע ברישום לתאגיד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו וצוות המומחים שלנו יחזיר לכם תשובה בהקדם, ללא עלות!
זמנית השירות אינו זמין.
ניתן לרכוש ייעוצים תחשיביים וגמרי חשבון.